دم همه ی بچه های کلاس ما گرم
همکلاسی ها
جمعه 18 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
دست هایم 

این روزها بوی حافظ می دهد

تفأل که میزنم

کنعانم

بدجور یوسفش را می خواهد

شعرها و عکس های عاشقانه بهارجون


نقطه های ته شعرهایم را ببین!

ساده نگذر...

دلم است بس که تنگ شده

قد این نقطه ها ...




نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 17 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
گاهی باید به دور خود یک دیوار تنهایی کشید

نه برای اینکه دیگران را از خودت دور کنی

بلکه برای اینکه ببینی

برای چه کسانی اهمیت داری...... که این دیوار را بشکنند...
...






نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 17 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
خستــه ام . .. 
روحــم مـی خواهد برود یك گوشه بنشیند
پشتش را بكند به دنیــا.......
پاهایش را بغـل كند و بلند بلند بگوید :
من دیگر بــازی نمی كنم.....
خستــه ام . ..
دیگه از همه خسته شدم .....!!!





نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 17 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
دلم نه عشق میخواهد نه دورغ های قشنگ

نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پر ادعا

دلم یک فنجان قهوه داغ میخواهد و یک دوست

که بشود با او حرف زد و بعد پشیمان نشد...

...



تازه فهمیده ام که :

زندگی باید کرد

 گاه با یک گل سرخ
 
گاه با یک دل تنگ

 گاه باید رویید در پس این باران 

 گاه باید خندید بر غمی بی پایان . . .






نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 17 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

از تــــــنـــــهـــــایــــــی گـــــریــــــزی نـــــیــــســــتـــــــــ . . . !

بـــــــــگــــذار آغــــــوشـــــم بـــــــرای هـــــمــــــیــــشــــــه یــــــخ بــــــــزنــــــــد . . . !

نــــــــمـــــی خــــــــواهـــــــــم . . . !

کــــــســــی شـــــال گــــــردن اضـــــافـــــی اش را . . . !

دور گــــــردن آدم بـــــــرفـــــــی احــــــســــــــاس مـــــــــن بــــــیــــــانــــــدازد . . . !


حرف دل :

بعضی چیزها را ” باید ” بنویسم

نه برای اینکه همه ” بخونن ” و بگن ” عالیه ”

برای اینکه ” خفه نشم ” همین !!





نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

پنجشنبه 17 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
حکایت من ؛ حکایت کسی است که عاشق دریا بود ، اما قایق نداشت …
دلباختۀ سفر بود ؛ همسفر نداشت …
حکایت کسی است که زجر کشید ، اما ضجه نزد …
زخم داشت و ننالید…
گریه کرد ؛ اما اشک نریخت …
حکایت من ؛ حکایت چوپان بی گله وساربان بی شترست !
حکایت کسی که پر از فریاد بود ، اما سکوت کرد ؛ تا همۀ صداها را بشنود … !!





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 16 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
خیره بـــِﮧ مَـــردُم

نِشـــــَســتـﮧ اَم

تنهـــ ـــاے تنهـــــــا

نَـﮧ کَسے حالَم رآ مے پُرسَــــد

نَــﮧ کَسے هَوآ یَـــ ـم رآ دآرد

عـیب نَدآرد

سآلـ ــهآسـت بــِـﮧ ایــن زِنــدِگـے ـ عــآدت کـ ــرده اَم
.
.
.





نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 16 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
زندگی !


کلـاهت را بـه هوا بیانداز . . .


که من دگر جان بازی کردن ندارم !


تو بُـردی . . .




نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 16 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
دلـم گـرفته است ...
نه اینـکه کسی کاری کرده باشد نه ...
من آنقدر آدم گریز شده ام که کسی کارش به اطراف من هم نمی رسد..
دلم گرفتـه است که آنچه هستم را نمی فهمند ...
و آنچه هستند را میپذیرم ...
و دنیـا هم به رویش نمی آورد این تنـاقض را




نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 16 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

کنــار قفــس اش،

"پــرنــده"،
صــدایــش نــزنیــد!

داغ دلــش، تــازه مــی شــود . . .





نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 16 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

روزها " دوستـــــت دارم " ها دیگر قلــــــب کســـی را به تپش وا نمیدارد !

مشکل از دوست داشتن نیست مشکل از تــکـــــــــرار است !





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 16 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
میدونی چی بیشتر از همه آدمو داغون میکنه :

این که هر کاری در توانت هست براش انــــجام بدی ،

آخــــرش بـرگرده بگه :

مگه من ازت خواستم . . . /




نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 13 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم
سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال
از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن
سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر
اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم
سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوست خوب

سه چیز را با احتیاط بردار : قدم, قلم, قسم
سه چیز را پاک نگهدار: جسم, لباس, خیال
از سه چیز خود را نگهدار: افسوس, فریاد, نفرین کردن
سه چیزرا بکار بگیر : عقل, همت, صبر
اما سه چیز را آلوده نکن : قلب, زبان, چشم
سه چیز را هیچگاه و هیچوقت فراموش نکن: خدا, مرگ, دوست خوب






نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 12 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha





نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 12 اسفند 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

میــבوלּــے בِلتـَنــــگے چیـــﮧ ؟

בِلتَنـــــگے یَعنـــے بشـینــے با یاבِشــ بـﮧ ـפֿـاطــراتـِتـــ فِکــر کُنـــے ..

اونوَقتــﮧ کـﮧ یـﮧ لَبـפֿنـــב میـــاב رو لَبـِتـ  وَ لــے ..

وَلــے چَنــב لَـפــــظﮧ بَعـــב شُـــروع اَشــکـهای لَعنَتـــے !





نوع مطلب : ادبیات و زبان فارسی(شعر،داستان،دل نوشته،نمونه سوال و..)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :



( کل صفحات : 72 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
درباره وبلاگ


سلام به همه دوستان عزیز این وبلاگ وب گروهی کار بچه های یه کلاس از مدرسه تیزهوشان فرزانگان بود! حالا دیگه کنکورو دادیم و همه دور افتادن ازهم! من, باران, بازم اومدم که بنویسم! امیدوارم با نظرای خوبتون همراهی کنید!

مدیر وبلاگ : me
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

كد موسیقی برای وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو