دم همه ی بچه های کلاس ما گرم
همکلاسی ها
شنبه 17 تیر 1391 :: نویسنده : Baran
نوع مطلب : زیست شناسی(مطلب،سوال،عکس،...)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 14 تیر 1391 :: نویسنده : Baran

نکات مربوط به فصل اول کتاب زیست شناسی و آزمایشگاه 1 سال دوم دبیرستان

1. توانایی تنیدن تار در عنکبوت ارثی است ( DNA ) و جنس آن از پروتئین است. ,  و از غده ای در زیر سطح شکمی تولید می شود. تار عنکبوت دارای بخش های تار و مهره است و تا 4 برابر توانایی کشسانی و افزایش طول دارد. در قسمت مهره تار پیچ و تاب می خورد و نیز در این قسمت ماده ی چسبناک وجود دارد.

2. گوناگونی DNA و پروتئین زمینه ساز گوناگونی جانداران است.

3. همه ی مواد آلی کربن دارند ، ظرفیت اتم کربن 4 است. ظرفیت اتم هیدروزن 1 ، اکسیژن 2 و نیتروژن 3 است

4. ظرفیت یعنی تعداد پیوند کوالانسی ای که یک اتم می تواند با اتم های دیگر برقرار کند.

5. موادی که در ساختار خود فقط دارای اتم های کربن و هیدروزن باشند، هیدروکرربن نامیده می شوند، ساده ترین هیدروکربن ها متان ( CH4) می باشد.

6.به زنجیره ی کربنی در مواد آلی اسکلت کربنی گفته می شود. این اسکلت می تواند خطی یا انشعاب دار باشد. 

7. به مولکول هایی که بسایر بزرگ باشند، درشت مولکول گفته می شود. مولکول های زیستی از نوع درشت مولکول هستند. این مولکول ها از اتصال تعداد زیادی واحد های کم و بیش یکسان به نام مونومر تشکیل شده اند. بنابر این به آن ها پلیمر گفته می شود.

8. درشت مولکول های زیستی عبارتند از: هیدرات های کربنت (قند ها) ، پروتئین ها ، اسید های نوکلئیک ، چربی ها (لیپید ها)  - گروه آخر نسبت به سه گروه قبلی زیاد درشت نیستند  و پلیمر به حساب نمی آیند.

9. مونومر هیدرات های کربن مولکول های تک قندی ( مونوساکارید ) ، مونومر پروتئین ها اسید های آمینه مونومر اسید های نوکلئیک نوکلئوتید هستند.

10. نوکلئوتید ها در DNA و RNA کلا 5 نوع هستند که شامل A,U,T,C,G می باشند. اسید های آمینه ی موجود در بدن موجودات زنده 20 نوع هستند. اسید های آمینه ی موجود در طبیعت بسایر فراوان هستند.

11. از اتصال مونومر هایی که زیاد متنوع نیستند ، درشت مولکول هایی به وجود می آیند که بسایر متنوع و گوناگون می باشند.

12. برای اتصال مونومر ها به یکدیگر واکنشی به نام سنتز آبدهی رخ می دهد که در آن آب تولید می شود و انرژی مصرف می شود.

13.برای جدا شدن مونومر ها از هم واکنش هیدرولیز انجام می شود که واکنشی انرژی زا است و در آن آب مصرف می شود.

14 - قند ها: مونوساکارید ها : مونومر          - دی ساکارید ها : حاصل اتصال دو مونومر به هم           پلی ساکارید ها: پلیمر

15. مونوساکارید ها خود بر اساس تعداد کربن دسته بندی می شوند: 3 کربنه: تریوز      چهار کربنه: تتروز     پنج کربنه: پنتوز     شش کربنه: هگزوز

16. مهم ترین پنتوز ها ریبوز و دئوکسی ریبوز هستند که به ترتیب در ساختار RNA و DNA نقش دارند.

17. مهم ترین هگزوز ها گلوکز ، فروکتوز و گالاکتوز هستند. گلوکز و فروکتوز گیاهان و گالاکتوز در قند شیر وجود دارند.

18. مهم ترین دی ساکارید ها عبارتند از:
ساکاروز: گلوکز + فروکتوز = قند و شکر معمولی
لاکتوز : گلوکز + گالاکتوز    = قند شیر
مالتوز : گلوکز + گلوکز  =  جوانه ی جو

19. مهم ترین پلی ساکارید ها: نشاسته ، گلیکوژن و سلولز است که مونومر هر سه ی آن ها گلوکز می باشد.  ولی نحوه ی اتصال و آرایش گلوکز در آن ها با هم فرق می کند.

20. نشاسته مولکولی بسیار درشت و با شاخه های جانبی است - قند ذخیره ای گیاهان می باشد و عمده ی غذای ما را تشکیل می دهد =  نان و برنج و سیب زمینی و حبوبات و ...

21. گلیکوژن شاخه های جانبی بیشتری نسبت به نشاسته دارد. قند ذخیره ای جانوران و قارچ ها است و در بدن ما در ماهیچه ها و کبد وجود دارد. 

22. سلولز قند ساختمانی گیاهان است. مولکولی خطی و بدون شاخه های جانبی است. جانوران ( شاخه ی animalia ) آنزیم تجزیه کننده ی آن را ندارند  و در علفخواران هم میکروب های موجود در دستگاه گوارش ان ها ، سلولز را تجزیه می کنند. پنبه تقریبا سلولز خالص است.

23. به رشته های سلولزی موجود در غذا الیاف گفته می شود. الیاف برای کار منظم روده ها ، راحتی کار گوارش و جلوگیری از یبوست مفید هستند. و باید جزئی از غذای ما باشند.

24. ویژگی مشترک همه ی لیپید ها آبگریز بودن آن ها است. چربی که ما در منزل از آن ها استفاده می کنیم در اصل همان تری گلیسرید ها هستند که از سه اسید چرب + یک مولکول گلیسرول تشکیل می شوند. 

25. مهم ترین دسته های لیپید ها: 1. تری گلیسرید ها   2. فسفو لیپید ها           3. موم ها            4. استروئید ها

26. تری گلیسرید ها در بدن ما در بافت های چربی به عنوان ذخیره ی انرژی و عایق گرما و ضربه به فراوانی یافت می شوند.

27.  اسید چرب سیر نشده اسید چربی است که حداقل یک پیوند دو گانه یا سه گانه در آن وجود داشته باشد. این اسید چرب دارای خمیدگی در طول خود خواهد بود

28. اسید چرب های سیر نشده می توانند به یکی از دو نوع سیس یا ترانس باشند که نوع ترانس آن خمیده نبوده و برای بدن مضر می باشد (محصولات بدون اسید چرب ترانس در تبلیغات). در کتاب درسی منظ ور از اسید چرب سیر نشده ، اسید چرب های سیس است.

29. تری گلیسرید هایی که اسید چرب سیر نشده داشته باشند به دلیل فاصله گرفتن اسید چرب ها از هم در اثر خمیدگی ، به شکل مایع خواهند بود.  روغن های گیاهی این حالت را دارا هستند.  ولی چربی های جانوری سیر شده و جامد هستند. ما با دادن هیدروژن به اسید چرب های سیر نشده می توانیم آن ها را به نوع سیر شده تبدیل کنیم.

30. فسفولیپید ها شبیه تری گلیسرید ها هستند با این تفاوت که به جای یکی از اسید های چرب ، یک گروه فسفات قرار می گیرد.  این گروه فسفات دارای بار الکتریکی است و باعث قطبی شدن یک بخش از مولکول می شود. فسفو لیپید ها دارای یک سر آبدوست (فسفات ) و دو دم آبگریز (اسید چرب ها ) هستند.

31. موم ها به خاطر داشتن اسکلت کربنی طولانی تر نسبت به سایر لیپید ها ، آبگریز تر می باشند. و برای حفاظت و پوشش و عایق بندی مناسب هستند ( موم ها را در این بخش ها می توان یافت: موم زنبور عسل ، پوشش سطح برگ درختان ، پوشش پر پرندگان برای جلو گیری از خیس شدن پر ها و ... )

32. کلسترول یک نوع استروئید است که ساختار چند حلقه ای دارد. و سایر استروئید ها در اصل مشتقاتی از کلسترول هستند. استروئید ها در ساختار غشای سلول جانوری و نیز در ساختار هورمون های استروئیدی و ویتامین D نقش دارند.

33. پروتئین ها پلی مر هایی هستند که مونومر آن ها اسید های آمینه هستند. پیوند بین اسید های آمینه را پیوند پپتیدی گوییم. و دو اسید آمینه ی متصل به هم دی پپتید نامیده می شوند.

34. به طور کلی اگر یک مولکول پلی مر خطی ( نه حلقوی ) متکل از n مونومر داشته باشیم. بین ان ها n-1 پیوند وجود دارد. در نتیجه برای تجزیه ی چنین پلیمری به مونومرهایش n-1 موکول آب مورد نیز است. در تشکیل چنین پلیمری از مونومر هایش n-1 مولکول آب تولید می شود.

35. پروتئین ها را از نظر نقش آن ها در بدن به 7 دسته تقسیم بندی می کنند

36. پروتئین های ساختاری : مثل تار عنکبوت - ابریشم ، مو ، ناخن و ....

37. انقباضی : مثل پروتئین اکتین در ماهیچه ها

38 . ذخیره ای : مثل آلبومین در سفیده ی تخم مرغ - گلوتن در گندم - کازئین در شیر

39. پروتئین های دفاعی : پادتن ها یا همان گاما گلوبولین ها

40. پروتئین های انتقال دهنده مثل هموگلوبین خون که بخش گلوبین آن پروتئین است - مثل آلبومین خون که در انتقال هورمون های خونی نقش دارد - مثل فریتین که در انتقال آهن در خون نقش دارد

41. پروتئین ها نشانه مثل هورمون ها

42. پروتئین های آنزیمی که مهم ترین دسته ی پروتئین ها هستند مثل انزیم های گوارشی یا آنزیم ها داخللیزوزوم ها

43. آنزیم ها انرژی فعال سازی واکنش را کم کرده و باعث افزایش سرعت واکنش می شوند. و خود در پایان بدون تغییر باقی می مانند. 

44. پروکسید هیدروژن از محصولات جانبی پراکسی زوم ها در کبد است. این ماده بسیار سمی است و سریعا توسط انزیمی به نام کاتالاز به آب و اکسیژن تجزیه می شود. 

45. آنزیم ها دو دسته هستند: 1. برون سلولی : مثل آنزیم های گوارشی    2. درون سلولی : مثل کاتالاز و آنزیم ها گوارشی

46. آنزیم های درون سلولی می توانند فعالیت یکدیگر را تنظیم کنند.

47.  آنزیم ها 5 ویژگی دارند: 1. بیشتر آن ها پروتئینی هستند (نه همه ی ان ها )    2. عمل اختصاصی دارند.          3. از هر کدام از آن ها بار ها استفاده می شود            4. به تغییرات دمایی حساسند          5. به تغییرات pH محیط حساسند.

48. بسیاری از آنزیم های بدن ما در محیط خنثی فعالیت مناسب را دارند. ( نه همه ی انها : برای مثال آنزیم های معده در شزایط اسیدی فعالیت مناسب دارند)

49. آنزیم شکل سه بعدی ویژه ای دارد.  در بخشی از آن مولکول واکنش دهنده ( پیش ماده )  می تواند متصل شود که به آن جایگاه فعال آنزیم گوییم. جایگاه فعال کاملا مکمل مولکول پیش ماده است ( مثل قفل و کلید ) ( دلیل اصلی عمل اختصاصی آنزیم ها ) 

50. ماده ای که بعد از انجام واکنتش از آنزیم جدا می شود فرآورده یا محصول نامیده می شود.

51. هر عاملی که احتمال بر خورد آنزمی و پیش ماده را زیاد کند. سرعت واکنش را زیاد خواهد کرد. مثل افزایش دما یا افزایش غلظت آنزیم یا پیش ماده ( افزایش دما اگر خیلی زیاد باشد باعث از بین رفتن ساختار سه بعدی آنزیم شده و سرعت واکنش را صفر می کند)

52. بعضی از ویتامین ها و مواد معدنی ، کار آنزیم ها را تسهیل می کنند 

53. ویتامین ها جزو مواد آلی دسته بندی می شوند.

54. بعضی از مواد سمی مثل سیانید ، آرسنیک و حشره کش ها جایگاه فعال آنزیم را اشغال و از اتصال پیش ماده به آنزیم جلوگیری می کنند.

55. آنزیم ها را می توان از سلول ها استخراج و  از آن ها استفاده کرد

56. به آخر اسم هر آنزیم پسوند -آز افزوده می شود مثل لیپاز که لیپید ها را تجزیه می کند یا پروتئاز که پروتئین ها را تجزیه می کند یا آمیلاز که آمیلوز (نشاسته) را تجزیه می کند

57. موارد استفاده از آنزیم ها: 1. در پودر های لباسشویی که لیپاز ها و پروتئیاز ها به کار برده می شوند. ولی می توانند برای پوست دست نیز مضر باشند.     2. پروتئاز ها برای نرم کردن گوشت یا پوست کندن ماهی یا زدودن مو های پوست جانوران مختلف  یا تجزیه ی پروتئین های موجود در غذای کودکان         3.  آمیلاز ها برای تبدیل نشاسته به قند های کوچکتر در تهیه ی شکلات و شیرینی و ..        4. سلولاز برای نرم کردن مواد گیاهی و خارج کردن پوسته ی دانه ها در کشاورزی       5. کاتالاز برای ساختن اسفنج ها ( اسفنج صنعتی )

58. به مجموع واکنش های درون سلول متابولیسم ( سوخت و ساز ) گفته می شود. که خود شامل دو بخش است. سوختن ( تجزیه - کاتابولیسم ) و ساختن ( سنتز - آنابولیسم) . واکنش های سوختن انرژی زا و ساختن انرژی خواه هستند.

59. واکنش های انرژی خواه ، در بدن ، انرژی خود را از واکنش های انرژی زا تامین می کنند.. ( جفت شدن واکنش ها ) 

60. مولکول ناقل انرژی به اسم ATP ( آدنوزین تری فسفات - که یک نوکلئوتید است - مونومر نوکلئیک اسید ها ) نقش انتقال انرژی بین واکنش های انرژی زا و انرژی خواه را بر عهده دارد به عبارت دیگر جفت کننده ی واکنش ها است.

61. ATP مولکولی کوچک است که با آزاد کردن انرژی ، یک فسفات از آن جدا می شود و به ADP (ادنوزین دی فسفات ) تبدیل می شود.  این واکنش برگشت پذیر است.

62. ATP مثل هر نوکلئوتید دیگر سه بخش دارد: یک باز آلی - یک قند ( می تواند ریبوز یا دئوکسی ریبوز باشد. این قند در ATP بیشتر ریبوز است) - یک الی سه گروه فسفات.

63. قند ATP ریبوز است پس ATP نوکلئوتید از نوع ریبونوکلئیک اسید ها ( RNA ) می باشد.

64. انرژی ATP در پیوند های پر انرژی بین گروه های فسفات ذخیره می شود.

65. ATP دارای دو پیوند پر انرژی است ( چون سه فسفات دارد و بین سه فسفات 2 پیوند می تواند تشکیل شود - پیوند بین فسفات اول و قند ، از نوع پر انرژی نیست)

برگرفته از مجموعه آموزشی مدرسه

نوع مطلب : زیست شناسی(مطلب،سوال،عکس،...)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 14 تیر 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
مسئله عجیبی که درمورد خودتان نمی دانستید1) معده یک اسید فاسد ترشح می کند.یک مایع بسیار خطرناک است که نیروهای امنیتی هیچ فرودگاهی نمی تواند از شما جدا کند: این مایع در معده تان قرار دارد. سلولهای معده شما اسید هیدروکلرویک ترشح می کنند که ترکیبی فاسد و خورنده است که برای ضدزنگ کردن فلزات استفاده می شود. این ترکیب فلز را داغان می کند اما لایه غشایی معده از این ماده سمی در دستگاه گوارش محافظت می کند تا غذاهای شما را تجزیه کند.2) وضعیت بدن بر حافظه تاثیر می گذارد.سالگرد ازدواجتان را یادتان نمی آید؟ اشکالی ندارد روی یک زانو خم شوید به یادتان می آید. خاطرات در حواس ما قرار گرفته اند. یک رایحه یا صدا یک خاطره خیلی دور از بچگی را برایتان زنده خواهد کرد. ارتباطات بین این حواس و خاطرات آشکار یا گاهی مرموز هستند. یک تحقیق جدید به کشف این ارتباطات کمک می کند. خاطرات گذشته وقتی در حالت و وضعیت بدنی مشابه قرار بگیرید سریعتر به ذهنتان می رسد.3) استخوان ها برای تنظیم موادمعدنی بدن می شکنند.علاوه بر محافظت از اندام ها و عضلات بدن، استخوان ها به تنظیم سطح کلسیم در بدن نیز کمک می کنند. استخوان ها حاوی فسفر و کلسیم هستند که دومی مورد نیاز عضلات و اعصاب می باشد. اگر ذخیره این عنصر در بدن کم باشد، برخی هورمون های خاص باعث می شود استخوان ها شکسته تا سطح کلسیم بالا رود تا جایی که به یک غلظت خاص و مناسب از این عنصر در خارج سلولها برسیم.4) بیشتر غذایی که می خوریم برای مغز است.مغز بااینکه فقط 2 درصد از وزن بدن را تشکیل می دهد، 20 درصد از اکسیژن و کالری های آن را می گیرد. برای تامین منابع کافی برای این عضو مهم بدن، سه سرخرگ مغزی اصلی بطور مداوم اکسیژن به مغز پمپاژ می کنند. هرگونه انسداد یا پارگی در یکی از این رگ ها باعث گرسنه ماندن سلولهای مغزی می شود و موجب می شود که عملکرد مغزی در آن ناحیه آسیب ببیند و منجر به سکته شود.5) هزاران تخمک غیرقابل استفاده توسط تخمدان هستند.وقتی خانم ها به اواخر چهل و اوایل پنجاه سالگی خود می رسد، چرخه ماهانه قاعدگی که سطح هورمون ها را در بدن او تنظیم می کند و تخمک ها را برای تلقیح آماده می کند، خاموش می شود. تخمدان ها همینطور استروژن کمتر و کمتری تولید می کنند و این مسئله موجب تغییرات احساسی و جسمی در بدن زن می شود. فولیکول های رشد نیافته تخمک دیگر مثل قبل منظم تخمک تولید نمی کنند. یک دختر نوجوان به طور متوسط 34،000 فولیکول رشد نیافته تخمک دارد در حالیکه تقریباً فقط 350 تای آن در طول زندگی وی رشد می کنند و بالغ می شوند. تخمک های استفاده نشده بعداً خراب می شوند.6) بلوغ ساختار مغز را تغییر می دهد.می دانیم که تغییرات هورمونی در بدن برای تحریک رشد و آماده کردن بدن برای تولید مثل لازم هستند اما چرا نوجوانان اینقدر از نظر احساسی ناخوشایند هستند؟ هورمون هایی مثل تستوسترون رشد نورون های عصبی در مغز را تحت تاثیر قرار می دهند و تغییراتی که در ساختار مغز ایجاد می شود تغییرات رفتاری زیادی را در بر دارد. با بالغ شدن ناحیه جلویی غشای مغز، خامی احساسی، بی عاطفگی و قدرت ضعیف در تصمیم گیری را باید انتظار داشت.7) موهای سلولی ماده مخاطی را حرکت می دهد.اکثر سلولها در بدن پوششی مو مانند روی خود دارند که به عملکردهای بسیاری در بدن کمک می کند، از هضم غذاها گرفته تا شنوایی. در بینی، این موها به خشک کردن ماده مخاطی در حفره بینی تا گلو کمک می کند. هوای سرد این فرایند خشک کردن را کندتر می کند و باعث می شود که ماده مخاطی بالا بیاید و باعث شود که آب بینیتان بیاید.8) دندان عقل فقط جای دندان ها در دهان را تنگ تر می کند.سیر تکامل بی عیب و کامل نیست. اگر بود باید به جای دندان عقل بال در می آوردیم. گاهی اوقات ویژگی های بی استفاده در برخی انواع موجودات ایجاد می شود فقط به خاطر اینکه آسیبی نمی رساند. اما دندان عقل همیشه هم توسط دندانپزشکان جراحی و کشیده نمی شد. در گذشته، این دندانها یک ست دیگر از دندان های آسیاب بودند اما با رشد مغز، ساختار استخوان فک ما تغییر کرد و باعث شد که دیگر دهان جایی برای دندان عقل نداشته باشد.9) دنیا با شما می خندد.همانطور که وقتی کسی کنار شما خمیازه بکشد شما هم به خمیازه می افتید، شواهد جدید نشان می دهد که خنده هم تقلید برانگیز است. شنیدن خنده ناحیه مغز را تحریک به آن حرکت در صورت می کند. تقلید نقش مهمی در روابط اجتماعی دارد. اشاراتی مثل عطسه کردن، خندیدن، گریه کردن و خمیازه کشیدن راهی برای ایجاد روابط اجتماعی قوی بین یک گروه است.10) پوست شما چهار رنگ دارد.همه پوست ها در حالت عادی سفید کرم رنگ است. رگ های خونی نزدیک به سطح پوست سرخی به آن می دهد. رنگ دانه زرد هم پوست را تحت تاثیر قرار می دهد. همچنین ملانین قهوه ای رنگ هم که در واکنش به اشعات فرابنفش ایجاد می شود در تعداد بالا رنگ سیاهی به پوست می دهد. این چهار رنگ در اندازه های مختلف میکس شده و رنگ پوست همه نژادهای کره زمین را می سازد.
نوع مطلب : ورزش و پزشکی، زیست شناسی(مطلب،سوال،عکس،...)، 
برچسب ها : بدن - دانستنیها،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 14 تیر 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

چرا رنگ سفیده تخم مرغ بر اثر حرارت دیدن از بیرنگ و شفاف به سفید تغییر پیدا می کنه

اول راجع به سفیدهء تخم مرغ چند نکتهء مهم بگم بعد دلیلش
1-جنس سفیده از 90 درصدآب باضافهء بیش از 9 درصد پروتئین و کمتر از 1 درصد کربوهیدرات و چربی و ... هست
2- پروتئین سفیده در حالت مایع در آب محلول هستند و و در حالت پخته شده در آب نامحلولند
3-نوع پروتئینهای موجود در سفیده عبارتند از آلبومین(دو نوع آلبومین سرجمع حدود 66درصد)+اواموکوید+اواموسین+ل یزوزیم+آویدین+اووگلوبولین+� �لاووپروتئینها...
متاسفانه من در بعضی از منابع درصد های اشتباهی هم دیدم که صحیحش همین بود و باید دونست که در نمودارهای ارزیابی کیفیت پروتئین موجود در موادغذایی، همیشه تخم مرغ در بالاترین حد یعنی 100 قرار دارد و بعنوان استاندارد مرجع برای سنجش پروتئین سایر غذاها استفاده می شود.

 

بزبان ساده در اثر حرارت چون اسیدهای آمینه(که واحدهای سازندهء پروتئین هستند) تغییر فرم میدن باعث میشه که مولکولها بنحوی قرار بگیرند که نور از سفیده عبور نکنه و مات و بتدریج سفید رنگ بنظر بیاد چیزی شبیه تغییر آرایش مولکولهای آب در یخ
البته اینجا بحث انعقاد اسیدهای آمینه و پروتئین سفیدهء تخم مرغ هست

برای اینکه اشتباه یا سوء تفاهمی پیش نیاد اینو بگم که بخشی از مات بودن سفیدهء تازه مربوط میشه به گاز دی اکسید کربن سفیده که البته هر چی مونده تر باشه گازش بیشتر در میره و شفاف تر بنظر میاد که یکی از راه های تشخیص موندگی تخم مرغ همینه

پاسخ سوال:
علت همونطور که اشاره شد دناتوره و خراب شدن پروتئین های سازنده سفیده تخم مرغ به نحوی برگشت ناپذیر هست. در حالت نپخته این رشته های پروتئینی بیشتر با پیوندهای ناپایداری که سبب تشکیل دومین ساختار فضایی پروتئین ها میشن در کنار هم به نحوی نگه داشته شده هستن که عبور نور از این ایزومرهای فضایی رو امکان پذیر می کنه و سبب میشه رنگ سفیده شفاف به نظر برسه. این پیوندها شامل همون پیوندهای معروف هیدروژنی، کوالان های لحظه ای، یونی های لحظه ای و سایر پیوندهای معمول از این دست هستند.
ولی بر اثر حرارت دیدن ساختار فضایی رشته های پروتئینی بر اثر تحمل انرژی اضافه به فرمهایی در میان که زمینه رو برای تبدیل پیوندها به انواع پایدار فراهم می کنه. مثلا پیوندهای دی سولفیدی برقرار شده بین دو تا عامل غیر پروتئینی سولفید که در بعضی رشته های پروتئینی مشاهده میشه و این دو عامل در حالت عادی به دلیل وجود سایر عوامل پروتئینی در رشته دور از هم نگه داشته میشن تا سبب به هم چسبیدگی و رسوب و دناتوره شدن پروتئین ها نشن. ولی با وارد آوردن حرارت اضافی و در واقع انرژی اضافه به رشته های پروتئینی گردش اونها طوری تغییر می کنه که عوامل سولفیدی در کنار هم قرار میگیرن و با ایجاد پیوندهای قوی دناتوره شدن پروتئینها رو سبب میشن که این یکی از اتفاقات احتمالی در طول این فرایند هست.
دومین احتمال هم شکسته شدن پیونهاد هیدروژنی و جایگزینی اونها با پیوندهای کوالان لحظه ای یا دائمی هست.

نوع مطلب : ورزش و پزشکی، زیست شناسی(مطلب،سوال،عکس،...)، 
برچسب ها : تخم مرغ - رنگ - سفیده،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 14 تیر 1391 :: نویسنده : Baran

"ویتامین B12 از عوامل سازنده گلبول‌های قرمز و مولکول وراثتی DNA است و در کار سیستم عصبی نقش بسیار مهمی دارد. گیاه‌خواران و افرادی که از رژیم‌های غذایی کم گوشت و لبنیات استفاده می‌کنند، همچنین افراد مسن‌تر در معرض خطرات ناشی از کمبود این ویتامین هستند..."

محققان در یک پژوهش جدید دریافته‌اند که کمبود ویتامین B12 عامل معمول بروز سرفه‌های مزمن است. پژوهش جدید که از سوی محققان دانشگاه تورین و بیمارستان مائوریزیانو در ایتالیا انجام گرفت، نشان داد که ارتباط مهمی بین کمبود ویتامین B12 و سرفه‌های مزمن بی‌دلیل وجود دارد.

این پژوهش که در کنگره جهانی آلرژی در سازمان جهانی آلرژی ارائه شده تاثیر این یافته جدید را در دنیای آلرژی‌ها و ایمونولوژی مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. در این تحقیق ۳۰۲ بیمار مبتلا به سرفه مزمن مورد آزمایش قرار گرفتند. محققان در این مطالعه به وجود رابطه احتمالی بین نوروپاتی حسی و کمبود ویتامین B12 پی بردند.

کمبود ویتامین B12، مشکلی است که بیشتر در افراد مسن بروز می‌کند. کمبود این ویتامین عوارضی مانند کم خونی، کاهش حافظه و آسیب سلول‌های عصبی را در پی دارد. کمبود ویتامین B12 شایع‌تر از آن است که تاکنون تصور می‌شد. محققان دریافته‌اند که در ۱۷ درصد افراد، سطح ویتامین B12 در خون پایین است.

ویتامین B12 از ویتامین‌های مهم است که در ماهی، گوشت و لبنیات یافت می‌شود و در حفظ سلامت اهمیت بالایی دارد. این ویتامین که به «کوبالامین» نیز معروف است، از ویتامین‌های محلول در آب به حساب می‌آید.

ویتامین B12 از عوامل سازنده گلبول‌های قرمز و مولکول وراثتی دی ان آ است و در کار سیستم عصبی نقش بسیار مهمی دارد. گیاه‌خواران و افرادی که از رژیم‌های غذایی کم گوشت و لبنیات استفاده می‌کنند، همچنین افراد مسن‌تر در معرض خطرات ناشی از کمبود این ویتامین هستند.

این افراد یا از منابع گوشتی و لبنیاتی این ویتامین را دریافت نمی‌کنند و یا بدن آن‌ها در جذب این ویتامین با مشکل روبرو است.

کمبود ویتامین B12 ممکن است توسط نوعی بیماری عفونی بوجود بیایید. این بیماری سلول‌هایی از سیستم گوارش که وظیفه دریافت ویتامین B12 را دارند، از بین می‌برند. یکی دیگر از عوامل مشکل در جذب ویتامین B12 استفاده از دارو‌های درمان رفلاکس یا ضد اسید‌های معده است.

عمل‌های جراحی که روی بخش‌هایی از روده انجام می‌شوند نیز می‌توانند سیستم گوارش را از جذب این ویتامین بازدارند. اگر میزان کمبود ویتامین B12 ناچیز باشد، ممکن است عوارض زیادی را به دنبال نداشته باشد و یا این عوارض کوتاه مدت و خفیف باشند. ولی کمبود زیاد این ویتامین باعث ایجاد کم‌خونی، افسردگی، اختلالات ذهنی و مشکلات سیستم عصبی می‌شود.

با توجه به شرایط بدن افراد، کمبود ویتامین B12 می‌تواند باعث بالا رفتن بیش از حد «هموسیستین» در بدن شود. بالا بودن مقدار این آمینو اسید در خون، افراد را مستعد بیماری‌های عروقی و انسداد رگ‌ها می‌کند.

محققان توصیه می‌کنند که اگر با کمبود ویتامین B12 مواجه هستید به پزشک مراجعه کرده و از مصرف مکمل‌های غذایی خودداری کنید؛ چرا که این مکمل‌ها نمی‌توانند میزان کمبود B12 را جبران کنند.

ویتامین B12 که کوبالامین نیز نامیده میشود. برای کمک به رشد و عملکرد طبیعی سلولهای بدن نیاز روزانه به مصرف این ویتامین داریم. مخصوصاً این ویتامین برای سلامت مغز استخوان (جایی که سلولهای خونی تشکیل میشود) و سیستم عصبی ، مهم و ضروری است.

مصرف ناکافی این ویتامین منجر به یک بیماری به نام «کم خونی پرنیشیوز» میشود که منجر به دریافت ناکافی اکسیژن توسط سلولها و ایجاد اختلالات سیستم عصبی میشود. افراد پا به سن گذاشته بیشتر در معرض خطر کم خونی پرنیشیوز هستند زیرا افزایش سن باعث کاهش میزان ویتامین B12 دریافتی از طریق غذا میشود.

موارد استفاده

مهمترین استفاده ویتامین B12 در درمان علایم و نشانه های «کم خونی پرنیشوز» است. این علایم شامل: ضعیفی، رنگ پریدگی، نشانه های عصبی نظیر سوزن سوزن شدن و سوزش دست ها و پاها، عدم تعادل، گیجی از دست دادن حافظه و کج خلقی است.

تحقیقات اخیر مشخص کرده است که ویتامین B12 در جلوگیری از بیماریهای قلبی دخالت دارد. افرادی که ترکیبی از اسید فولیک، ویتامین B12 و ویتامین B6 استفاده می کنند سطح خونی پایینی از هوموسیستئین (که به نظر می رسد مرتبط با خطر بیشتر برای بیماری قلبی باشد) دارند.

علائم و نشانه های کم خونی فقر ویتامین B12:

از دست دادن اشتها ، اسهال ، کرختی و گز گز دستها و پاها ،رنگ پریدگی پوست ، احساس خستگی زودرس ،سردرد ، زخمهای مخاطی ، و زبانی ، و تغییر رنگ پوست.معاینه ی این بیماران میتواند نشانگر اختلال رفلکسها و یکسری علائم عصبی دیگر باشد.

منابع ویتامین B12 :

ویتامین B12 در غذاهای حاوی پروتئین حیوانی وجود دارد. غنی ترین منبع این ویتامین کبد و کلیه است. دیگر منابع خوب برای این ویتامین شامل شیر، تخم مرغ، ماهی و پنیر است.

ویتامین B12 در مواد غذائی حیوانی مثل گوشت ، نرمتنان صدف دار ، شیر ، پنیر ، و تخم مرغ یافت میشود.اغلب مردم که میتوانند گوشت را بعنوان یکی از اجزای غذائی خود داشته باشند ، کمتر در معرض پیدایش کمبود این ویتامین هستند مگر اینکه بدن آنان توانائی جذب این ویتامین را نداشته باشد.در حالت طبیعی ، میزان ذخیره ی ویتامین B12 بدن تکافوی نیاز بیش از یکسال بدن را میکند ( حتی در صورتی که این ویتامین در طول این مدت وارد بدن نشود !) .

ریسک کمبود ویتامین B12 در گیاه خوارانی که کاملا رژیم بدون شیر، پنیر،یا تخم مرغ مصرف می کنند ، و نیز اطفالی که از اینگونه مادران( گیاهخوار خالص ) بدنیا می آیند بیشتر از افراد عادی جامعه است و مصرف ویتامین های مکمل در آنها توصیه می شود.

معمولا نقص ویتامین B12 را با نقص اسید فولیک ، همزمان مطرح می کنند ، چرا که علائم این دو با هم مشابه بوده ودر بسیاری از موارد با هم دیده می شوند.کم خونی پرنیشیوز در حقیقت می تواند محصول مشترک کمبود هر کدام از این دو باشد !

اسید فولیک در حقیقت یکی از ویتامین های گروه ب می باشد ، که برای تکامل جنین انسان نقش بسیار مهمی ایفا می کند.بر خلاف ویتامین B12 تنها مقدار کمی اسید فولیک در بدن ذخیره می شود ، بهمین خاطر ، مصرف منظم آن ( از طریق مواد خوراکی ) ضروریست .غذاهائی مثل جگر ، کلیه ( قلوه )، انواع قارچ ، موز ، پرتقال ، سبزیجاتی که برگهای پهن دارند مثل اسفناج ، تخم مرغ ، نان گندم کامل ، لوبیا ، و شیر بعنوان منابع حاوی این ویتامین ارزشمندند.

مصرف اسید فولیک ، قبل و در طول بارداری ، می تواند احتمال پیدایش جنین های ناقص الخلقه را کاهش دهد .

اشکال دیگر

ویتامین B12 در فرم ویتامینی سیانوکوبالامین نیز یافت میشود. ویتامین B12 به صورت قرص، ژل یا در مولتی ویتامین (قابل جویدن و به صورت قطره مایع)، فرم ب-کمپلکس یا به تنهایی وجود دارد.

مقادیر توصیه شده روزانه برای ویتامین B12 یا سیانوکوبال آمین :

نوزادان تا ۶ ماهگی ۰٫۳ میلی گرم – نوزادان ۶ ماهگی تا یکسالگی ۰٫۵ میلی گرم – کودکان ۱ تا ۳ سالگی ۰٫۷ میلی گرم – کودکان ۴ تا ۶ سالگی ۱ میلی گرم – کودکان ۷ تا ۱۰ سالگی – ۱٫۴ میلی گرم – مردان و پسران جوان ۱۱ سال به بالا ۲ میلی گرم – زنان و دختران جوان ۱۱ سال به بالا ۲ میلی گرم – زنان باردار ۲٫۲ میلی گرم – مادران شیر ده ۲٫۶ میلی گرم

نحوه مصرف

برای جلوگیری از اختلالات ناشی از کمبود ویتامین B12، بزرگسالان باید روزانه ۲ میکروگرم از این ویتامین استفاده کنند. افرادی که رژیم غذایی شان شامل گوشت، شیر و دیگر فرآورده های لبنی است، میزان نیاز روزانه آنها برطرف شده نیازی به مصرف مکمل ویتامینی ندارند. گیاهخوارانی که فرآورده های پروتئین حیوانی مصرف نمی کنند مکمل های ویتامینی را ترجیحاً بعد از غذا باید مصرف کنند.

خانم های حامله ۲/۲ میکروگرم از ویتامین B12 و خانم های شیرده ۶/۲ میکروگرم از این ویتامین روزانه باید مصرف کنند. قبل از دادن هرگونه مکمل ویتامین B12 به بچه ها با پزشک مشورت کنید.

افراد پا به سن گذاشته روزانه بیش از ۲ میکروگرم ویتامین B12 نیاز دارند زیرا توانایی جذب وتیامین B12 با افزایش سن کاهش می یابد. افراد مسن باید در مورد میزان مصرف روزانه این ویتامین با پزشک مشورت کنند.

کم خونی ناشی از کمبود ویتامین B12 را اصطلاحا آنمی پرنیشیوز می نامندو… توسط کم خونی ، و گلبولهای سفید بزرگتر از حد طبیعی مشخص می شود.

این نوع کم خونی در اثر علل مختلف دیگری نیز پدید می آید که از جمله می توان به کمبود اسید فولیک ، برخی بدخیمی های سیستم خونساز ، و گروهی از اختلالات مادرزادی ، مصرف الکل و نیز بعضی از داروهائی که در شیمی درمانی استفاده می شوند اشاره کرد.

برای پیشگیری از ایجاد این کم خونی میتوان از ویتامین B12 و اسید فولیک استفاده کرد.

موارد احتیاط

ویتامین B12 غیرسمی است، اما در مصرف بیش از ۲ میکروگرم آن در روز، اثر مفید شناخته شده ای وجود ندارد.

تداخل های احتمالی

جذب ویتامین B12 به وسیله مصرف مت فورمین که برای درمان افزایش قند خون استفاده میشود، کاهش می یابد. همچنین مصرف زیاد ویتامین سی (۵۰۰ میلی گرم یا بیشتر) باعث تخریب این ویتامین میشود.

لازم به ذکر است این ویتامین به تنهایی نمیتواند بطور کامل جذب گردد و برای جذب کامل نیاز به کلسیم دارد.

مقدار توصیه شده روزانه آن سه میکرو گرم در روز میباشد و کمبود آن میتواند منجر به کمخونی ماکروسیتیک و التهاب دهان و گلوسیت گردد.

این ویتامین در بدم موجب تشکیل و تجدید گلبولهای قرمز خون میشود, تحریک پذیری روده ها را کاهش داده و منجر به افزایش اشتها در کودکان میشود. دستگاه عصبی را سالم نگه می دارد و موجب می شود بدن در استفاده از پروتئین ها و کربوهیدراتها و چربی ها بهتر عمل نماید.

الکل, استروژن, نور خورشید و و در معرض مواد اسیدی یا قلیایی بودن این ویتامین را از بیم خواهند برد.

جگر, گوشت گوساله, تخم مرغ, شیر, پنیر و قلوه از جمله منابع غنی آن هستند.

نوع مطلب : زیست شناسی(مطلب،سوال،عکس،...)، ورزش و پزشکی، 
برچسب ها : ویتامینB12،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 14 تیر 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
) زائده آپاندیس: یک لوله عضلانی باریک در روده بزرگ که در به نظر می‌رسد باقی مانده بخش از روده جانوران باشد که وظیفه هضم سلولز غذا (گیاهان) را بر عهده داشته باشد. اما در انسان بیشتر حاوی گلبول های سفید و غدد لنفاوی است.


۱۲) موهای بدن: ابروها در جلوگیری از ورود عرق به چشم ها و موها در آقایان در انتخاب جنس‌ی نقش دارند. اما به نظر می‌رسد اکثر موها در بدن نقش موثری را ایفا نمی‌کنند


۱۳) دنده سیزدهم: در شامپانزه ها و گوریل ها ۱۳ جفت دنده وجود دارد در حالی که در انسانها ۱۲ جفت. اما ۸ درصد از مردم دارای جفت دنده سیزدهم هستند که به نظر نمی‌رسد عملکردی را در آنها ایفا کند


۱۴) عضله کف پایی: به نظر می‌رسد در جانوران پست تر وظیفه چنگ شدن و قلاب شدن پاها به شاخه ها را بر عهده داشته است . اما در انسان به نظر می‌رسد فقط کمی کف پا را به پایین خم می‌کند. در ۹ درصد مردم این عضله وجود ندارد


۱۵) رحم مردانه: باقی مانده از ارگان تناسلی زنانه که از غده پروستات مرد آویزان است
۶) انگشت پنجم پا: در پریماتها و پستانداران پست تر انگشتان پا وظیفه چنگ زدن و آویزان شدن از شاخه ها را بر عهده داشته اند.. اما انسانها احتیاج به انگشتان بزرگ پا دارند تا بتواندد با آنها ایستاده راه رفته و تعادل خود را حفظ کنند. لذا به نظر می‌رسد انگشت پنجم یا کوچکترین انگشت پا نقش اصلی در این مورد ایفا نکند.


۱۷) وازدفران (لوله منی) زنان: ارگان تکامل نیافته مردانه که انتهای در کنار تخمدانها قرار دارد. فاقد عملکرد است


۱۸) عضله هرمی (پیرامیدال) : حدود ۲۰ درصد افراد این عضله مثلثی، کوچک و شبیه کیسه را که در استخوان شرمگاهی (پوبیس) است ندارند. به نظر می‌رسد این عضله باقی مانده‌ای از کیسه در جانوران کیسه دار باشد.۱۹) استخوان دنبالچه (کوکسیس): مجموعه چند مهره به هم جوش خورده کوچک که درا نتهای ستون مهره ها واقع شده و در پستانداران دیگر وظیفه حفظ تعادل و ارتباط را بر عهده دارد. اما در انسان نقشی را بر عهده ندارد.


۲۰) سینوسهای اطراف بینی: به نظر می‌رسد در انسانها نخستین این سینوسها سرشار از مخاط بویایی بوده تا به این ترتیب حس بویایی آنها را تقویت کرده و آنها را از خطرات حفظ کند. اما نقش انها در انسان امروزی به شکل دهی به صورت، گرم کردن هوای ورودی به ریه ها و سبکتر شدن سر کمک می‌کند. التهاب این سینوسها باعث سینوزیت می‌شود.
نوع مطلب : ورزش و پزشکی، زیست شناسی(مطلب،سوال،عکس،...)، 
برچسب ها : بدن - قسمت های بی استفاده ی بدن،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 14 تیر 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
صاحب بزرگترین دندان دنیا کیست؟

پسر بچه ای رکوردار بزرگترین دندان انسان در دنیا ست.این پسر 9 ساله کانادایی دارای دندانی به عرض 2و یک دهم و طول28 و 2دهم سانتی متر است اما به دلیل اینکه این دندان مانع رشد سایر دندانها میشده کشیده شد .
آیا میدانید که فاصله بین مچ دست تا ارنج برابر با طول کف پا است


از دست دادن چند درصد از آب بدن باعث تشنگی می شود؟
خطرناک ترین سرطان دنیا درانتظار چه کسانی است؟

خطرناک ترین سرطان دنیا درانتظار سیگاری ها است .بررسی ها نشان میدهد 90 درصدعلت ابتلا به سرطان ریه استفاده از دخانیات است.سرطان ریه همچنان خطرناکترین و گسترده ترین نوع سرطان به شمار میاید و درمان قطعی برای آن وجود ندارد .
خیر نام ان جیمز بارتلی(james bartley) بود که بر اثر ماندن داخل شکم کوسه تمام موهای بدنش شروع به ریزش کرد و پوست بدنش بسیار سفید رنگ شد همچنین او دیگر نابینا شد و پس از هجده سال با زجر فراوان جان باخت
آیا جویدن ادامس مضر است؟


بستگی دارد ، اگر آدامس حاوی قند باشد ، میتواند منجر به خراب شدن دندانها شود چون باکتر عامل فساد مینایی دندان در قند بیشتر ایجادشده و رشد میکند. از طرف دیگر جویدن آدامس بدون قند میتواند در غیاب مسواک به تمیز نگه داشتن دندانها کمک کند زیرا باعث تولید بزاق در دهان میشود و بزاق دهان قدرتمندترین محافظ طبیعی بدن در برابر رشد و نمو باکتری های مضر محسوب میشود.اگه حاوی قند نباشه بازم مضره یعنی عوارضش بیشتر از فوایدشه چون جویدن آدامس چه حاوی قند باشه چه نباشه باعث ترشح اسید معده و ناراحتی های معدوی می شه و همچنین جویدن بیش از حد آدامس باعث سرطان آرواره می شه.
جویدن ادامس تا 20 دقیقه مفیداست بیشتراز 20 دقیقه مضر می شود.
آیا میدانید که فاصله بین مچ دست تا ارنج برابر با طول کف پا است


از دست دادن چند درصد از آب بدن باعث تشنگی می شود؟
چون هیچ کدومتون نگفتید . خودم می گم.
از دست دادن یک درصد از آب بدن باعث تشنگی می شود .
چون هیچ کدومتون نگفتید . خودم می گم.
از دست دادن یک درصد از آب بدن باعث تشنگی می شود .
خوب شد جواب ندادم چون اون درصدی که من در نظرم بود به مرگ نزدیکتر بود تا تشنگی!!
چند درصد مردم در نیمکره شمالی زندگی می کنند؟
جواب:90%
کدام کشور از نظر موقعیت جغرافیایی در خطرناک ترین نقطه جهان قرار دارد؟
جواب: تایوان
کمبود چه مواد غذایی موجب بیماری ماراسموس می شود؟
کمبود کالری توام با کمبود سایر مواد غذایی موجب بیماری ماراسموس می شود . بیماری مارسموس همان بیماری سوء تغذیه ای یا گرسنگی محض است که مربوط به سال نخست زندگی کودک است .
نشانه های بیماری؟
اسهال مداوم در سالهای تابستان
در ماهای زمستان باعث عفونت های دستگاه تنفسی
کاهش رشد
از بین رفتن چربی های زیر پوستی
تحلیل عضلانی ، ان گونه که پوست بدن بیمار چروکیده می شود.
نوع مطلب : سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، ورزش و پزشکی، زیست شناسی(مطلب،سوال،عکس،...)، 
برچسب ها : دندان - آب سرطان - آدامس،
لینک های مرتبط :

چهارشنبه 14 تیر 1391 :: نویسنده : Baran
نوع مطلب : ورزش و پزشکی، زیست شناسی(مطلب،سوال،عکس،...)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 12 تیر 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

عکس های بسیار دیدنی از دنیای پرندگان

دنیای پرندگان,فارس نویس

دنیای پرندگان,فارس نویس

دنیای پرندگان,فارس نویس

دنیای پرندگان,فارس نویس

دنیای پرندگان,فارس نویس

دنیای پرندگان,فارس نویس

دنیای پرندگان,فارس نویس

دنیای پرندگان,فارس نویس

دنیای پرندگان,فارس نویس

دنیای پرندگان,فارس نویس

دنیای پرندگان,فارس نویس

دنیای پرندگان,فارس نویس


دنیای پرندگان,فارس نویس

دنیای پرندگان,فارس نویس

دنیای پرندگان,فارس نویس

دنیای پرندگان,فارس نویسنوع مطلب : زیست شناسی(مطلب،سوال،عکس،...)، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها : پرنده - تصاویر زیبا،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 12 تیر 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

دیوانه ترین دانشمندان جهان

لیست دیوانه ترین دانشمندان جهان که توسط نشریه ی علمی منتشر شده است، به معرفی ده تن از نابغه های تاریخ بشر می پردازد که در عین ارائه ی ابداعاتی که حیات بشر را متحول کرده اند، از خصوصیات رفتاری عجیبی نیز برخوردار بوده اند.
دانشمندان بزرگی که نام آنها در تاریخ بشریت به عنوان بزرگترین ها به ثبت رسیده است، در زمان حیات شان در مقایسه با دیگر افراد به گونه یی غیر عادی به شمار می آمده اند. این افراد باهوش بسیار بالای خود نه تنها طرحی جدید و گاه غیر عادی را به زندگی بشر افزودند، بلکه دیدگاه انسان نسبت به جهان را به طور کل تغییر دادند.

یوهان کونراد دیپل
وی در کشور آلمان و در قلعه یی به نام فرانکشتاین متولد شد و رشد کرد. در قرن هفده میلادی او به عنوان یک شیمیدان، موفق به ابداع رنگدانه ی آبی پروس، یکی از اولین رنگ های شیمیایی ترکیبی در جهان شد. اما اصلی ترین و بی وقفه ترین تلاش وی که شهرت زیادی را نیز برایش به ارمغان آورد، تلاش برای کشف اکسیر حیات یا نامیرایی بود. شایعاتی که درباره ی آزمایش های وی برروی اجساد انسان ها وجود داشته، الهام بخش شکل گیری شخصیت افسانه یی داستان فرانکشتاین است.

وارنر ون براون
وی در سن دوازده سالگی، قطار اسباب بازیش را از ترقه پر کرده و در میان خیابانی شلوغ در آلمان منفجر کرد.
این عمل نشانه یی از یک پدیده بود که در آینده اتفاق می افتاد. وی در نهایت به عنوان مغز برنامه های موشکی V2 هیتلر، به عنوان اسیر جنگی به زندان افتاد و سپس راه خود را به سوی فضا و اکتشافات فضایی باز کرد. وی در حالی که در برنامه های فضایی آمریکا دست داشت، به عنوان استاد فلسفه و غواصی نیز مشغول به کار بود.

رابرت آپنهایمر
رییس پروژه ی منهتن که به منظور تولید اولین بمب اتمی جهان راه اندازی شده بود، هرگز در ابراز احساسات خود در رابطه با جامعه گرایی و حس کشمکش و ناسازگاری درباره ی بمباران اتمی ابایی نداشت، بطوری که تمامی نیروی سیاسی و دانشگاهی خود را بر روی این موضوعات متمرکز کرد. وی با وجود مجادله ها و درگیری ها، به عنوان مردی شناخته می شود که زبان های آلمانی و هندی را تنها به منظور این آموخت تا در هنگام آزمایش اولین بمب اتمی خود، قسمت هایی از کتاب مقدس هندوها را به عنوان خطابه بیان کند.

فریمن دیسون
وی در زمینه ی علم فیزیک و نویسندگی داستان های علمی تخیلی، بسیار چیره دست بوده است. دیسون در سال ۱۹۶۰ نظریه یی مبنی بر نیاز انسان به تولید لایه یی محافظتی برای محاصره ی منظومه ی خورشید ارائه کرد. این لایه اکنون با عنوان لایه ی دیسون شناسایی می شود. دیسون عمیقاً به حیات ماورایی اعتقاد داشت و بر این باور بود که انسان طی چند دهه ی آینده، قادر به برقراری ارتباط با موجودات ماورایی خواهد بود.

ریچارد فین مان
او نیز یکی از نابغه هایی بود که در پروژه ی منهتن حضور مؤثری داشت و در تیم نخبگانی بود که بمب اتم را تولید کردند. فین مان یکی از مهمترین دانشمندان قرن بیستم میلادی به شمار می رود. وی در کنار مشغله ی خود به عنوان یک فیزیکدان، به موسیقی و طبیعت علاقه ی بسیاری داشت و موفق به رمزگشایی خط هیروگلیف مایان ها شده بود.

جک پارسونز
او در عین حال که از پایه گذاران لابراتوار رانشی جت به شمار می رفت، به صورت مداوم هم به تمرین جادو و جادوگری می پرداخت. این دانشمند مرموز و فعال در زمینه ی علوم فضایی، از تحصیلات رسمی برخوردار نبود ودر عین حال ریاست تولید راکت سوخت برای هدایت ایالات متحده به فضا را در دست داشت. وی طی حادثه یی ناگوار در حین انجام آزمایش هایی در محل سکونت خود، در اثر انفجاری بزرگ از دنیا رفت.

جیمز لاولاک
فارس نویس: این دانشمند زیست محیطی معاصر و مخترع فرضیه ی بزرگ « جهان ابر ارگانیسم» در ارائه ی پیش بینی های وحشتناک درباره ی تغییرات جوی، شهرت زیادی داشته است که اکنون بسیاری از پیش بینی های وی به حقیقت پیوسته اند. بر اساس پیش بینی او، مرگ تدریجی هشتاد درصد از جمعیت بشر، تا سال ۲۱۰۰ امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

نیکولا تسلا
تسلا فردی است که در هنگام روشن کردن یک سوییچ بزرگ الکتریکی باید تصویر او را در ذهن داشت. وی به عنوان مخترع رادیوی بی سیم و ژنراتورهای AC که کلید آغاز عصر الکتریک به شمار می رود، شناخته می شود. او همچنین به عنوان نابغه ی دیوانه نیز مشهور است، زیرا بسیار کم می خوابید و از بدن خود به عنوان ابزاری رسانا برای نمایش دستاوردهایش در جمع، استفاده می کرد.

لئوناردو داوینچی
این دانشمند و نقاش محبوب ایتالیایی به گونه یی از میان تمامی شاهکارهای دوران رنسانس، این فرصت را پیدا می کرد تا به جهان نامتعارف نیز سرکی بکشد. در کتاب طراحی های این دانشمند ایتالیایی که اکثراً به صورت قرینه نگاشته شده، سرزمین های عجیبی از ماشین ها و طراحی های شگفت انگیز نهفته است که بسیاری از آنها همچنان نهفته باقی ماند و برخی از آنها نیز از جمله طرح هلی کوپتر اولیه، قرن ها بعد به واقعیت تبدیل شد.

آلبرت انیشتین
او بطور قطع با ارائه ی نظریات فیزیکی متعددی که جهان را متحول ساخته، از نابغه ترین های این لیست ده نفره به شمار می رود. وی علم فیزیک را با ارائه ی نظریه ی نسبیت احیاء کرد و در زمینه های گرانش و کوانتوم به موفقیت های زیادی دست یافت. او همچنین به مسابقه دادن با قایق بادی اش در روزهای بدون باد، تنها به منظور قدرت نمایی بسیار علاقه مند بود.


نوع مطلب : سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، شیمی(آزمایشات،سوالات،مطالب جالب،...)، فیزیک(سوال،فرمول،فیزیکدانها،...)، زیست شناسی(مطلب،سوال،عکس،...)، 
برچسب ها : دانشمندان - دیوانه،
لینک های مرتبط :

راه حلی خانگی برای سفید کردن دندانها. پول خود را صرف خرید بسته های گران سفید کننده دندان نکنید! همان نتیجه را یک روش معجزه آسا و سریع برای سفید کردن دندانهابطور رایگان بدست آورید!

توجه: همانند سایر درمانهای خانگی، پیش از استفاده از آنها باید با پزشک خود مشورت کنید.

چگونه بدون هزینه دندانهایی سفیدتر داشته باشیم؟

 

شما به همه آنچه که برای درخشان و سفید کردن دندانهایتان نیاز دارید هم اینک در خانه دسترسی دارید. به یاد داشته باشید که این دستورالعمل ساده و کارا میباشد.

مواد مورد نیاز

همه آنچه که برای سفید کردن دندانهایتان نیاز دارید محصولات خانگی ساده ای هستند که بسادگی یافت میشوند. ابتدا به آشپزخانه رفته و درب کابینت را باز کنید؟ آیا جوش شیرین دارید؟ احتمالاً بله! تقریبا دو قاشق چای خوری از آن را در فنجان ریخته و به سمت جعبه دارو حرکت کنید. درب آن را باز کنید. آیا هیدروژن پروکساید (آب اکسیژنه) ۵% درون آن یافت می شود؟ احتمالاً این ضد عفونی کننده محبوب خانگی را هم در اختیار دارید!

 

لیست مواد مورد نیاز:

 

- 3 قاشوق چای خوری هیدروژن پروکساید ۵% (این مقدار ممکن است کمی کمتر یا بیشتر باشد).

- ۲ قاشق چای خوری جوش شیرین (این مقدار ممکن است کمی کمتر یا بیشتر باشد).

- موارد اختیاری ( مقداری چاشنی نعنا یا خمیر دندان معمولی ).

روش تهیه خمیر مخصوص

دو یا سه (بیشتر یا کمتر) قاشق چای خوری از هیدروژن پروکساید (آب اکسیژنه ۵%) را با جوش شیرین مخلوط کنید تا خمیر ایجاد شود. اگر خمیر کاملاً شکل نگرفت مقدار جوش شیرین و هیدروژن پروکساید را کم و زیاد کنید تا بصورت کامل شکل بگیرد و مانند خمیر دندان شود. اگر مایل بودید میتوانید مقداری چاشنی نعنا و یا اندکی خمیر دندان به آن اضافه کنید.

روش استعمال خمیر سفید کننده

دندانهای خود را با خمیر مسواک کنید و اجازه دهید حداقل تا ۲ دقیقه روی دندانهایتان باقی بماند. خمیر را قورت ندهید! چون حتماً مزه اش را دوست نخواهید داشت. میتوانید از نکات بالا برای بهتر شدن مزه خمیر استفاده کنید.

پس از استعمال خمیر

بعد از مصرف خمیر با خمیر دندان معمولی اقدام به مسواک کردن نمایید تا مزه دهانتان تغییر کرده و هیدروژن پروکساید باقی مانده شسته شود. از اینکه چقدر دندانهایتان سفید و درخشان شده اند شگفت زده خواهید شد! بسیاری از افراد سیگاری و قهوه خور از این روش استفاده میکنند.

اگر دچار مشکل دندان و دهان بودید: اگر مبتلا به تبخال، آفت، پوسیدگی دندان، تورم لثه و دیگر بیماریهای دندان و دهان بودید حتماً پیش از بکارگیری این خمیر با پزشک خود مشورت کنید.

میزان استعمال خمیر سفید کننده

این درمان خانگی را میتوانید بصورت هفتگی، ماهانه و یا هرگاه نیاز به داشتن دندانهایی سفید تر و درخشانتر داشتید، تکرار کنید.

از این خمیر نباید بیشتر از یک بار در هفته استفاده کنید

امیدواریم این مقاله لبخند زیبایی بر صورت شما بنشاند!

نوع مطلب : زیست شناسی(مطلب،سوال،عکس،...)، ورزش و پزشکی، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها : دندان - سفید کردن دندان،
لینک های مرتبط :

یکشنبه 11 تیر 1391 :: نویسنده : Baran
گوش میانی حاوی کوچکترین استخوان های بدن است، و گوش داخلی مکان مژک‌های حساس به صدا درغشای حلزون گوش است. اما گوش خارجی

گرچه نسبت به این دو بخش به نظر دارای پیچیدگی‌‌های کمتری است، تنها یک مجرایی غیرفعال برای انتقال
صدا نیست.

لاله‌های گوش، این چین‌های خارجی حاوی غضروف و پوست، دارای خواص تشدید‌کننده مهمی هستند که امواج صدای پرفرکانسی را که وارد گوش می‌شوند،پیش از رسیدن به گوش میانی تغییر می‌دهند.

این تغییرات در رزونانس صدا ما را قادر می‌کند که منبع صدا را مکان‌یابی کنیم.

یک بخش دیگر گوش خارجی، مجرای گوش خارجی، امواج صدا را در طیف فرکانس معین تشدید می‌کند.

به علاوه ترشحات مومی در مجرای گوش خارجی از ورود باکتری‌ها، قارچ‌ها و عوامل مهاجم جلوگیری می‌کنند.
 
 
‏Photo: گوش خارجی چه کار می‌کند؟

گوش میانی حاوی کوچکترین استخوان های بدن است، و گوش داخلی مکان مژک‌های حساس به صدا درغشای حلزون گوش است. اما گوش خارجی

گرچه نسبت به این دو بخش به نظر دارای پیچیدگی‌‌های کمتری است، تنها یک مجرایی غیرفعال برای انتقال صدا نیست.

لاله‌های گوش، این چین‌های خارجی حاوی غضروف و پوست، دارای خواص تشدید‌کننده مهمی هستند که امواج صدای پرفرکانسی را که وارد گوش می‌شوند،پیش از رسیدن به گوش میانی تغییر می‌دهند.

این تغییرات در رزونانس صدا ما را قادر می‌کند که منبع صدا را مکان‌یابی کنیم.

یک بخش دیگر گوش خارجی، مجرای گوش خارجی، امواج صدا را در طیف فرکانس معین تشدید می‌کند.

به علاوه ترشحات مومی در مجرای گوش خارجی از ورود باکتری‌ها، قارچ‌ها و عوامل مهاجم جلوگیری می‌کنند.‏
نوع مطلب : ورزش و پزشکی، زیست شناسی(مطلب،سوال،عکس،...)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

یکشنبه 4 تیر 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

۱) مغز انسان به اندازه ای پیچیده است که بالغ شدن آن ۲۰ سال زمان خواهد برد.

۲) جنین انسان درون رحم می تواند در هر ثانیه هشت هزار سلول جدید به وجود بیاورد.

۳) در لحظه ای که انسان متولد می شود، تمامی سلول هایی که برای یک عمر زندگی به آنها نیاز دارد را در اختیار دارد.

۴) مغز انسان پیچیده ترین پدیده ای است که تاکنون در جهان هستی شناسایی شده است.

۵) نوزادان می توانند پس از گذشت چند ساعت از زمان تولد خود، صورت مادرشان را شناسایی کنند.

۶) غواصان جوان در تایلند به مردمک های چشمهای خود یاد داده اند تا در زیر آب برای تمرکز بر روی اجسام به جای بزرگتر شدن، منقبض شوند. همه کودکان می توانند این مهارت را از سنین بسیار کوچکی بیاموزند.

۷) انسان در دقیقه ۲۰ بار پلک می زند که هر پلک زدن نیم ثانیه زمان نیاز دارد. با روی هم گذاشتن این دقایق می توان گفت انسانها یک ساعت در روز را در تاریکی سر می کنند.

۸) هر سلول مغزی با سلول مغزی دیگر در حدود ۱۰ هزار اتصال برقرار می کند.

جنین درون رحم از قدرت بینایی برخوردار است اما همه چیز را سیاه و سفید می بیند، چشم جنین به اندازه ای حساس است که می تواند نور به شدت ضعیفی که از میان شکم مادر به درون نفوذ می کند را ببیند.

۹) فراگرفتن حفظ تعادل و سازگار کردن اندامهای بدن با یکدیگر به اندازه ای پیچیده است که تعداد سلول های موجود در مناطقی از مغز که به این کار اختصاص دارد، برابر مابقی سلول های باقیمانده در دیگر نواحی از مغز است.

نوع مطلب : ورزش و پزشکی، زیست شناسی(مطلب،سوال،عکس،...)، 
برچسب ها : مغز - درباره ی مغز،
لینک های مرتبط :

شنبه 3 تیر 1391 :: نویسنده : Baran

جانوران

جانوران یکی از گروه های اصلی جانداران پر سلولی یوکاریوتی هستند.  فرمانروی animalia یا همان metazoa.. با رشد و بزرگتر شدن جانور، شکل بدن ثابت می ماند البته برخی از جانوران در یکی از دوره های زنگی خود فرآیندی به نام دگر دیسی را پشت سر می گذارند. بیشتر جانوران متحرک هستند به این معنی که هر گاه اراده کنند می توانند بدون وابستگی به هیچ جاندار دیگر، حرکت کنند. همچنین بیشتر جانوران هتروتروف هستند به این معنی که آن ها باید برای تغذیه، سایر جانداران یا محصولات جانبی آن ها را بخورند.

واژه شناسی

واژه ی "جانور" به لاتین animal از واژه ی لاتین animalis به معنی تنفس کننده می آید. در کاربر عامیانه، جانور به تمام اعضای فرمانروی جانوران به غیر از انسان گفته می شود. در زیست شناسی، این واژه ی به معنای تمام جانداران این فرمانرو از جمله انسان ها به کار م ی رود.

ویژگی ها

جانوران برخی از ویژگی های خاصو منحصر به فردی دارند که آن ها را از سایر موجودات زنده جدا می کند. جانوران یوکرایوتیک بوده و بیشتر آن ها پر سلولی هستند.  که ان ها را از آغازیان و باکتری ها جدا می کند.  آن ها هتروتروف هستند - ویژگی ای که آن ها را از گیاهان و جلبک ها جدا می کند. همچنین فقدان دیواره ی سلولی سفت و سخت، آن ها را از قارچ ها و گیاهان و جلبک ها جدا می کند. تمام جانوران متحرک هستند (به استثنای موارد خاص در برخی دوره های زندگی بعضی از جانوران) . در تمام جانوران، جنین یک مرحله به عنوان بلاستولا را طی می کند که مختص جنین جانوران است.

ساختار

با صرف نظر از چند مورد خاص (از جمله اسفنج ها) بدن جانوران تشکیل شده از سلول های تمایز یافته ای است که بافت ها را تشکیل می دهند. این بافت ها شامل: عضله (قدرت انقباض و حرکت بخشیدن به جاندار) بافت عصبی (مسئول انتقال پیغام ها در قابل سیگنال الکتریکی)  و ... همچنین جانوران دارای یک حفره ی داخلی برای تجزیه ی مواد غذایی هستند که یک یا دو خروجی می تواند داشته  باشد. جانورانی که این ویژگی ها را دارند متازوئن ها نامیده می شوند. 

تمام جانوران از سلول های یوکاریوتی تشکیل شده اند که توسط یک ماتریکس خارج سلولی احاطه شده است. این ماتریکس خارج سلولی متشکل از فیبر های کلاژن و گلیکوپروتئین های الاستیک (کشسان) می باشد. ماتریکس خارج سلول ممکن است کلسیفیه شود (در آن کلسیم رسوب کند) و باعث تبدیل شدن بافت به صدف، استخوان یا اسپیکول شود. در طی تکوین، جانوران دوره های مختلفی را پشت سر می گذارند و سلول هایشان برای ایجاد ساختار های پیچیده، به محل های مورد نیاز، مهاجرت می کنند. این مورد با سایر جانداران پر سلولی مثل گیاهان در تضاد است چون می دانیم در آن ها سلول ها با دیواره های سلولی به هم چسبیده اند و بعد از رشد و تقسیم هم کنار هم باقی می مانند. همچنین اتصالات بین سلولی نیز در جانوران منحصر به فرد هستند. این اتصالات باعث متصل شدن سلول های جانبی به همدیگر در بافت های تخصص یافته می شوند: اتصال محکم - اتصال شکافدار - دسموزوم (اتصال لنگری)

تولید مثل و تکوین

تقریبا همه ی جانوران به نوعی تولید مثل جنسی دارند. جانوران دارای سلول های زایای خاصی هستند که با نوع خاصی از تقسیم به نام میوز، باعث به وجود آمدن سلول های تولید مثلی ای به نام گامت ها می شوند. غالبا گامت نر کوچک تر و متحرک می باشد که با نام اسپرم شناخته می شود. گامت ماده بزرگ و بی تحرک است و تخمک نام دارد. 

برخی از جانوران نیز می توانند تولید مثل غیر جنسی داشته باشند. در این نوع تولید مثل، جاندار تازه متولد شده، دقیقا مثل مادر خود خواهد بود که اصطلاحا گفته می شود کلون شده ای از والد خود است.

در تولید مثل جنسی، حاصل به هم رسیدن گامت نر و ماده سلولی است به نام تخم (زیگوت) . سلول تخم بعد از رشد و تقسیم در ابتدا به یک توپ سلولی به نام بلاستولا تبدیل می شود. بلاستولا نیز با تغییر شکل و آرایش مجدد سایر مراحل را طی می کند و بخش های مختلف بدن جانور را به وجود می آورد. در اسفنج ها، بلاستولا از مادر جدا شده و با لانه گزنی در جایی جدید، یک جاندار جدید را به وجود می آورد. 

بلاستو لا در سایر جانوران در مرحله ی اول اینواژینه می شود ( بخشی از آن به داخل فرو می رود) . به این حالت گاسترولا گویند که دارای یک حفره ی گوارشی و دو لایه ی اصلی سلولی به نام های اندودرم و اکتودرم است. در بیشتر موارد یک لایه به نام مزودرم هم بین این دو لایه به وجود می آید. این لایه های اصلی، بعدا، رشد می کنند و اندام ها و دستگاه های مختلف را می سازند.

تغذیه

 همه ی جانوران هتروتروف هستند به این معنی که برای تغذیه به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته ی سایر موجودات زنده هستند. جانوران معمولا به گرو ه های گیاه خوار، گوشت خوار، همه چیز خوار و انگل تقسیم می شوند. 

شکار: شکار یک فرآیند زیست شناختی است که در آن یک جاندار هترتروف که شکار چی است به یک موجود زنده ی دیگر حمله کرده و با کشتن طعمه، آن را می خورد. در مرحله ای اول شاید شکار چی شکار خود را نکشد ولی در هر صورت فرآیند شکار نهایتا منجر به مرگ طعمه خواهد شد. یکی از راه های دیگر کسب مواد غذایی در جانوران مرده خواری است. در این شیوه جانوران مواد تشکیل دهنده ی بدن موجودی را می خورند که قبلا مرده بوده است. 

به این ترتیب بیشتر جانوران به طور غیر مستقیم از انرژی خورشید برای تا مین انرژی بدن خود استفاده می کنند (با واسطه ی سایر جانداران) . البته بر خی از جانوران هم که از باکتری هایی تغذیه می کنند که شیمیو سنتز می کنند، به نور خورشید هیچگونه وابستگی ای ندارند.

منشا تکاملی - فسیل ها

به نظر می رسد جاوران از یک سلول یوکاریوتی تاژک دار تکامل یافته باشند. یکی از گونه های جانوری زنده که به سلول های تاژک دار شباهت دارد کوانوفلاژلات ها هستند که به گونه ای از آغازیان به نام کوانوسیت ها شباهت بسیاری دارند. 

اولین فسیل یافت شده مربوط به جانوران در استرالیا ثبت شده است که مربوط به نوعی اسفنج است که در سنگی به قدمت 665 میلیون سال فسیل شده است.

فسیل بعدی به اواخر دوران پرکامبرین مربوط به 610 میلیون سال پیش بر می گردد.  ارتباط دادن این دو فسیل به جانوران امروزی کار دشواری است چرا که تفاوت های زیادی به جانوران امروزی دارند ولی در هر صورت شباهت های آن ها با جانوران و تعریف علمی جانور، قابل چشم پوشی نیست. 

بری از دیرینه شناسان معتقدند جانوران بسیار قبل تر از این ها و شاید نزدیک به یک میلیارد سال پیش به وجود امده اند. 

گروه های جانوران

مطالعات وجود حداقل 21 شاخه از جانوران را تایید کرده است که عبارتند از:

 

شاخه های فرمانرو جانوران: 

1. شاخه ی پوریفرا (اسفنج ها)  - porifera

2. شاخه ی Cnidaria  -  (مرجان ها و توتیا)

3. شاخه ی تنوفورا  Ctenophora

4. شاخه ی platyhelminthes (کرم های پهن)

5. شاخه ی Nemertea کرم های گرد

6. شاخه ی روتیفرا Rotifera

7. شاخه ی Gastrotricha

8. شاخه ی Nematomorpha

9. شاخه ی نماتودا Nematoda

10. شاخه ی Acanthocephala

11. شاخه ی Bryozoa

12. شاخه ی Tardigrada

13. شاخه ی بازو پایان Brachiopoda

14. شاخه ی حلزونیان Mollusca

15. شاخه ی آنلیدا Annelida (کرم حلقوی)

16. شاخه ی Cipunculoidea

17. شاخه ی بند پایان Arthropoda

18. شاخه ی Chaetognatha

19. شاخه ی  خارپوستان Echinodermata

20. شاخه ی Hemichordata

21. شاخه ی طنابداران Chordata ( شامل پستانداران و ... )

برگرفته از سایت: مجموعه آموزشی مدرسه

نوع مطلب : زیست شناسی(مطلب،سوال،عکس،...)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

شنبه 3 تیر 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha
از چربی‌هایی که به پوستتان چسبیده خسته شده‌اید؟ با وجود این که نمی‌توان ادعا کرد با خوردن یک ماده‌ی غذایی مانکن می‌شوید اما باید بدانید مواد غذایی مفیدی نیز وجود دارد که کمک خواهند کرد شما راحت‌تر چربی‌هایتان را آب کنید.


برای آشنایی بیشتر با مواد غذایی چربی سوز با ما همراه شوید.


شیر، ماست و پنیر کم چرب


مصرف کلسیم تأثیر زیادی روی سلامت بدن دارد. اگر کلسیم کافی از طریق مواد غذایی دریافت نکنید هر کاری هم بکنید برای لاغر شدن دچار مشکل خواهید شد.

واقعیت این است زمانی که میزان کلسیم کم باشد بدن هورمون‌هایی ترشح می‌کند تا بهتر بتواند از کلسیم مواد غذایی استفاده کند. مشکل اینجاست که در این حالت بدن به سلول‌ها اعلام می‌کند تا چربی‌ها را ذخیره کنند. محصولات لبنی مثل شیر، پنیر و ماست منبع کلسیم هستند. هر روز و به طور مداوم از محصولات لبنی استفاده کنید. شاید یکجا 45 کیلو لاغر نشوید! اما اگر مراقب کالری‌های دریافتیتان باشید تا 7 کیلو را می‌توانید کم کنید!


چای سبز


بر اساس نتایج پژوهشی که در Journal of Nutrition به چاپ رسیده است، چای سبز باعث آب شدن چربی‌های دور شکم می‌شود. البته به شرط این که پیاده‌روی هم داشته باشید.

در این پژوهش شرکت کننده‌ها یک نوشیدنی حاوی کاتچین (آنتی اکسیدان قوی موجود در چای سبز) مصرف کردند و گروه دیگر یک نوشیدنی فاقد این آنتی اکسیدان دریافت داشتند. هر دو گروه هر هفته به مدت 180 دقیقه ورزش و به ویژه پیاده‌روی کردند. بعد از 12 هفته محققان مشاهده کردند که شرکت کننده‌های گروه اول 7.4 درصد بیشتر از شرکت کننده‌های گروه دوم چربی‌های دور شکم خود را آب کردند.

واقعیت این است که کاتچین، متابولیسم یا همان سوخت و ساز بدن را تحریک می‌کند و باعث می‌شود بدن چربی‌های بیشتری بسوزاند. برای استفاده از خواص لاغری چای سبز لازم است که روزانه بین 4 تا 6 فنجان چای سبز بدون کافئین بنوشید و هر هفته حداقل 180 دقیقه ورزش کنید.


تخم مرغ


برای کاهش وزن و خوش اندام شدن لازم است که میزان کالری‌های دریافتی را کاهش دهید اما نباید خود را از مصرف پروتئین‌های لازم محروم کنید.

نتایج پژوهشی که در Journal of Nutrition به چاپ رسیده نشان می‌دهد افرادی که یک رژیم غذایی حاوی میزان مناسبی پروتئین داشته‌اند ( 40 درصد پروتئین و 30 درصد گلوسید) بعد از یک سال نسبت به افرادی که رژیم غذایی‌شان سرشار از گلوسیدها بوده است (55 درصد گلوسید و 15 درصد پروتئین)، 38 درصد چربی بیشتری سوزانده‌اند.

پروتئین باعث کاهش وزن می‌شود چون بدن برای تجزیه‌ی پروتئین‌ها از انرژی و بنابراین کالری بیشتری استفاده می‌کند. از طرف دیگر پروتئین‌ها نسبت به گلوسیدها احساس سیری طولانی مدتی ایجاد می‌کنند. تخم مرغ نیز یکی از مواد غذایی سرشار از پروتئین است که می‌تواند به لاغری شما کمک کند.


گردو و بادام


این مواد غذایی به آب شدن چربی‌های دور شکم کمک می‌کنند. در طول پژوهشی که نتایجش در Archives of Internal Medicine به چاپ رسید شرکت کننده‌ها همچنان به دو گروه تقسیم شدند و گروه اول رژیم مدیترانه‌ای را دنبال کرده و روزانه نیز 30 گرم گردو مصرف کردند. گروه دوم نیز همین رژیم را دنبال کردند اما هر هفته یک لیتر روغن زیتون مصرف کردند.

محققان مشاهده کردند اگر گردو و دیگر دانه‌های روغنی بیش از حد مصرف نشود اثرات مثبتی ایجاد می‌کند. به خاطر اینکه این مواد غذایی سرشار از فیبر، پروتئین و چربی‌های مفید هستند و این‌ها حساسیت بدن را نسبت به انسولین افزایش داده و برای همین به لاغر شدن کمک می‌کنند.


ماهی آزاد


محققان معتقدند امگا 3 ها توده‌ی چربی بدن را کاهش می‌دهند. البته هنوز برای آن‌ها مکانیسم دقیق این اثر مشخص نشده است. یعنی محققان به طور دقیق نمی‌دانند امگا3‌ها با چه مکانیسمی چربی‌ها را آب می‌کنند.

نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که امگا3ها جلوی اشتها را می‌گیرند و تا دو ساعت بعد از مصرف ماهی‌های سرشار از این اسیدهای چرب مفید احساس سیری ایجاد می‌کنند. تا جایی که امکان دارد ماهی آزاد و یا ماهی‌های چرب دیگر مثل ماکرو، تن و غیره میل کنید.
سیب، گلابی و فلفل دلمه‌ای


این مواد غذایی مفید سرشار از فلاوونوئیدها هستند. این ترکیبات شیمیایی به طور طبیعی در مواد غذایی گیاهی وجود دارند و روی چربی‌ها تأثیر می‌گذارند.

بر اساس نتایج پژوهشی که در American Journal of Clinical Nutrition به چاپ رسیده، در طول 14 سال شاخص توده‌ی بدن زن‌هایی که مواد غذایی سرشار از فلاوونوئیدهای بیشتری مصرف کرده‌اند نسبت به زن‌های دیگر کمتر بالا رفته است.

آزمایش‌هایی که روی حیوانات انجام شده نشان می‌دهد فلاوونوئیدها مصرف انرژی را بالا می‌برند و باعث می‌شوند که عضلات گلوکزهای بیشتری جذب کرده و چربی‌های بیشتری بسوزانند. پیاز، تره فرنگی، چای سبز و سفید نیز حاوی فلاوونوئیدها هستند.
تخم کتان


این دانه‌های ریز که طعم فندق نیز دارند سرشار از لیگنان هستند و نتایج پژوهش‌ها نشان داده است که این ترکیبات باعث کاهش توده‌ی چربی‌های زنان یائسه می‌شوند. واقعیت این است که لیگنان‌ها شما را لاغرتر می‌کنند. توصیه می‌کنیم روزانه یک قاشق غذاخوری تخم کتان آسیاب شده در غذاهایتان بریزید و میل کنید.

از این گذشته کنجد، سیر، زردآلوی خشک، لوبیای سویا، تخمه آفتاب گردان و پسته نیز جزو منابع خوب لیگنان هستند.
سرکه


به نظر می‌رسد که سرکه به آب شدن چربی‌ها کمک می‌کند.

نتایج پژوهشی که در Bioscience Biotechnology and Biochemistry به چاپ رسیده نشان می‌دهد افراد چاقی که یک نوشیدنی حاوی 15 تا 30 میلی لیتر سرکه مصرف کرده‌اند بعد از 12 هفته بیشتر از بقیه‌ی شرکت کننده‌ها چربی آب کردند.

محققان معتقدند که سرکه باعث فعال شدن ژن‌ها و تولید آنزیم‌هایی می‌شوند که به بدن کمک می‌کنند تا چربی‌ها را بیشتر تجزیه کنند. می‌توانید روزانه 15 میلی لیتر سرکه را در شیر یا نوشیدنی‌های دیگر حل کرده و میل کنید. این کار باعث می‌شود حالت اسیدی سرکه گرفته شود و شما راحت‌تر بتوانید آن را مصرف کنید.
نوع مطلب : ورزش و پزشکی، زیست شناسی(مطلب،سوال،عکس،...)، 
برچسب ها : چربی - آب کردن چربی،
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 6 )    1   2   3   4   5   6   
درباره وبلاگ


سلام به همه دوستان عزیز این وبلاگ وب گروهی کار بچه های یه کلاس از مدرسه تیزهوشان فرزانگان بود! حالا دیگه کنکورو دادیم و همه دور افتادن ازهم! من, باران, بازم اومدم که بنویسم! امیدوارم با نظرای خوبتون همراهی کنید!

مدیر وبلاگ : me
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

كد موسیقی برای وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو