دم همه ی بچه های کلاس ما گرم
همکلاسی ها
چهارشنبه 14 تیر 1391 :: نویسنده : Baran
شاید شما این کلمه را زیاد شنیده باشید و یا در مکالمات روزمره آن را در وصف دیگران به کار برده‌اید که فلانی فردی خودشیفته است.خودشیفتگی به معنای عاشق خود بودن است. رفتار و احساس طبیعی این است که خود را دوست بداریم، پس عاشق خود بودن از هنجار و طبیعت خلق آدمی به دور است و یک بیماری شناخته می‌شود.

خودشیفتگی اصطلاحی است که اولین بار فروید آن را به کار برد. اصطلاح
خودشیفتگی برای بیان حالت آنهایی به کار می‌رود که قدرت عشق‌ورزی آنها به جای گرایش به سوی دیگران، به سوی خویش می‌باشد. این حالت بسیاری از کسانی است که نوروتیک یا سایکوتیک هستند، آنها منحصراً به خود مشغولند و باور دارند که بالاتر از دیگرانند یا دست کم مورد توجه همگان هستند.
اختلال شخصیت خودشیفتگی یک نوع اختلال فراگیر است که مشخصه آن خود محوری، کمبود احساس همدلی با دیگران، و حس مبالغه‌آمیز خود را مهم پنداری است. همانند دیگر اختلالات شخصیت، این اختلال نیز باعث به وجود آمدن یک الگوی پایدار رفتاری می‌گردد که بر روی بسیاری از جنبه‌های مختلف زندگی مانند روابط اجتماعی، خانوادگی و کاری تأثیر منفی می‌گذارد
تخمین زده می‌شود که اختلال شخصیت خودشیفتگی در حدود یک درصد بالغین وجود داشته باشد. این اختلال در مردان شایعتر از زنان است.


واژه نارسیسیسم Narcissism از نام نارسیسوس، یکی از اسطورههای یونانی گرفته شده است. نارسیسوس مرد زیبایی بود که مورد توجه بسیاری از زنان بود اما او نسبت به همه آنها بی تفاوت بود و سبب اندوه آنان میشد. برای مجازات او به دلیل بیرحمیاش، وی را محکوم به آن کردند که فقط عاشق خودش باشد. یک روز هنگامی که نارسیسوس خم شده بود تا یک جرعه آب از یک برکه بنوشد، عکس خود را در آب دید و عاشق آن شد. در این لحظه بود که دریافت دیگران همان احساسی را که اینک او نسبت به خود یافته، به او داشتهاند. او نمیتوانست نگاه از تصویر خود در آب برگیرد، دچار غم عشق به خود شد و در کنار برکه از این اندوه جان داد.


بیماران خود شیفته با احساس عمیق«اهمیت خود ، خود بزرگ بینی و نوعی بی‌نظیر بودن» مشخص می‌شوند. این افراد خود را آدمهای خاصی می‌پندارند و انتظار دارند بطور خاصی نیز با آنها رفتارشود. تحمل انتقاد بر ایشان سخت است و در مقابل آن خشمگین شده ، فرد مورد نظر را به «نادانی ، حماقت و عدم درک واقعیت» متهم می‌کنند. خود را قوی ، مشهور ، داناترین و ... قلمداد کرده ، انتظار اطاعت و پیروی دیگران را دارند. چون دیگران نمی‌توانند خواسته‌های آنها را برآورده سازند. چون بزرگ بینی او در تضاد با واقعیت است، روابط اجتماعی شان شکننده بوده و مسائل بین فردی ، شغلی و فقدانهای زیادی دارند که با رفتارخود آنها را بوجود می‌آورند، در حالی که هیچ بینش و آگاهی نسبت به آنها ندارند.
انسان خودشیفته کسى است که بیش از حد تعادل و به شکلى بیمارگونه به خود توجه دارد. این گونه افراد، بشدت دچار اضطراب هستند و بدترین درد برایشان این است که کسى به آنها توجه نکند، بنابراین براى جلب توجه دیگران، دست به هر کارى مى زنند. خودشیفتگى هیچ پشتوانه اى ندارد و معمولاً متکى بر توهمات و خیالات فرد است. افراد خود شیفته تصور مى کنند بسیار آدم هاى مهم و بزرگى هستند و جالب اینجاست که مى خواهند دیگران را هم وادار کنندکه این تصورات باطل را بپذیرند.
انسان خود شیفته، پیوسته خودش و دیگران را گول مى زند و براى بزرگ جلوه دادن خود، دائم دروغ مى گوید و امتیازات مالى و معنوى عجیب و غریبى را به خود نسبت مى دهد و گاه در این کار به قدرى اغراق مى کند که خودش هم دروغ هایش را باور مى کند.ریاکارى یکى از بزرگ ترین ویژگى هاى انسان هاى خود شیفته است. این افراد به این حقیقت دست نیافته اند که مهر و علاقه و عشق دیگران به انسان، حاصل صداقت و درستکارى است و چون پس از چندى، چهره واقعى آنها براى دیگران روشن مى شود و دیگر همان توجه و احترام پوشالى اولیه را هم نسبت به آنها نشان نمى دهند، دچار اضطراب، نگرانى و رنج دائم مى شوند. انسان خودشیفته دچار عقده حقارت و خود کم بینى است، لذا سعى مى کند با بزرگ جلوه دادن خود، این کمبودها را پنهان یا انکار کند. انسان خود شیفته بشدت از دیدن و پذیرفتن واقعیت ها مى گریزد و در دنیایى خیالى که براى خودساخته و پادشاه آن است، به سر مى برد. انسان خود شیفته به هیچ وجه شریک مناسبى براى کار و زندگى نیست و ارتباط با او کمترین اعتبار و ثباتى ندارد.
انسان هاى خود شیفته فقط صداى خودشان را مى شنوند و افکار خودشان را قبول دارند. آنها به هیچ وجه نمى توانند انتقاد از خود را بپذیرند و پیوسته از دیگران توقع دارند که از آنها تعریف و تحسین کنند. شور و نشاط زندگى در یک انسان خود شیفته وجود ندارد، زیرا او فقط خودش را مى بیند و از دیگرانى که عاجزانه، تحسین و توجه آنها را طلب مى کند، غافل است. او پیوسته با این تصور بى پایه دست به گریبان است که همه افراد دنیا باید به آرا و نظرات او گردن بنهند و او را قبول داشته باشند و تعصب عجیبى هم درباره عقاید خود دارد و به هیچ وجه زیر بار عقایدى که با او موافق نباشند نمى رود. فرد خودشیفته، بشدت بیمار است، اما اگر کسى جرأت کند و این حرف را به او بزند، بلافاصله به نفهمى متهم مى شود.
یک فرد خودشیفته، دیگران را نیز دچار آسیب هاى روانى جدى مى کند. زندگى با چنین فردى، به خصوص براى کودکان، بسیار دشوار و آسیب رسان است. از آنجا که انسان خودشیفته، معمولاً نمى پذیرد که بیمار است، باید به اطرافیان او یادداد که حتى الامکان، خود را از تأثیر القائات او دور نگه دارند و قوى باشند. واقعیت این است که انسان تا «مجبور نباشد» با یک فرد خود شیفته زندگى نمى کند و اگر به هر علتى، چنین مشکل آزار دهنده اى براى شما پیش آمده است، سعى کنید از بحث با او بپرهیزید، زیرا جز خردشدن اعصاب و کلافگى، نتیجه اى نخواهد داشت. با آدم خود شیفته، جز «مدارا» چاره اى ندارید. مدارا به معنى تحمل اجبارى و پذیرفتن ضعف نیست. مدارا حاصل یک روح بلند و شناخت دقیق از طبیعت انسانى است. مدارا، در واقع سازگارى همراه با آگاهى با شرایطى است که گاه بر انسان تحمیل مى شود. زندگى و کار با انسان هاى خود شیفته، امرى نا ممکن است، مگر این که بیمارى خود را بپذیرند و دنبال درمان باشند، اما مشکل کار اینجاست که افراد خودشیفته به قدرى توهمات پوچ خود را باور کرده اند که از هیچ پزشکى کمک نمى گیرند. اگر توان لازم براى کنار آمدن با یک فرد خود شیفته را ندارید، جداً از مشارکت با او، در هر زمینه اى پرهیز کنید، چون خودتان هم بشدت آسیب خواهید دید. باید براى انسان خودشیفته دعا کرد که خداوند به او آگاهى و معرفت کافى را بدهد که خود به این عیب بزرگ پى ببرد و دنبال درمان آن باشد.
مشخصه افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته این است که خود بزرگ‌بینانه احساس می‌کنند فرد بسیار مهمی هستند و از جهتی نظیر ندارند. این افراد عمیقاً احساس اهمیت و بزرگ‌منشی و بی‌همتا بودن می‌کنند.

خصایص بالینی
افراد مبتلا به اختلال شخصیت خودشیفته، احساس خودبزرگ‌بینی می‌کنند و خود را فرد مهمی می‌پندارند. فکر می‌کنند شخص منحصر به فردی هستند و باید دیگران به طرز خاصی با آنها تا کنند. احساس استحقاق و برتری آنها کاملاً چشمگیر است. تاب تحمل انتقاد را ندارند و از اینکه هر کسی به خود اجازه انتقاد کردن از آنها را می‌دهد، عصبانی می‌شوند یا ممکن است بی‌اعتنایی کامل به انتقادها از خود نشان دهند. آنها فقط نظر خود را قبول دارند و اغلب در طمع کسب شهرت و ثروت بادآورده‌اند. روابط آنها شکننده است و چون به قواعد مرسوم رفتار تن در نمی‌دهند، ممکن است خون دیگران را به جوش آورند. رفتار استثمارگرانه در روابط بین فردی آنها مسیله کاملاً پیش پا افتاده و رایجی است. این‌ها نمی‌توانند همدلی از خود نشان دهند و تنها برای دستیابی به اهداف خودخواهانه خودشان تظاهر به همدردی می‌کنند. اعتماد به نفس این افراد شکننده است و آنها مستعد افسردگی‌اند. مشکلات بین فردی، مشکلات شغلی، طرد و از دست دادن محبت دیگران از جمله فشارهای روانی شایعی است که خودشیفته‌ها با رفتارشان برای خودشان ایجاد می‌کنند و همین فشارها طوری است که این افراد نمی‌توانند از پسشان برآیند.

بیماران خود شیفته با احساس عمیق«اهمیت خود ، خود بزرگ بینی و نوعی بی‌نظیر بودن» مشخص می‌شوند. این افراد خود را آدمهای خاصی می‌پندارند و انتظار دارند بطور خاصی نیز با آنها رفتارشود. تحمل انتقاد بر ایشان سخت است و در مقابل آن خشمگین شده ، فرد مورد نظر را به «نادانی ، حماقت و عدم درک واقعیت» متهم می‌کنند. خود را قوی ، مشهور ، داناترین و ... قلمداد کرده ، انتظار اطاعت و پیروی دیگران را دارند. چون دیگران نمی‌توانند خواسته‌های آنها را برآورده سازند. چون بزرگ بینی او در تضاد با واقعیت است، روابط اجتماعی شان شکننده بوده و مسائل بین فردی ، شغلی و فقدانهای زیادی دارند که با رفتارخود آنها را بوجود می‌آورند، در حالی که هیچ بینش و آگاهی نسبت به آنها ندارند.


نوع مطلب : ورزش و پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 13 تیر 1391 :: نویسنده : Baran
سوزش معده مشکلی بسیار شایع است و به همین دلیل فرد مبتلا فکر می کند، تشخیص و درمان آن بسیار آسان است.
گاهی اوقات علائم بازگشت اسید (رفلکس معده) مبهم بوده و فرد بیمار به اشتباه تصور می کند، به بیماری دیگری مبتلا شده است.
دکتر تیمونی فانر، استادیار طب داخلی در مرکز علمی بهداشت دانشکده ی پزشکی در تگزاس در این باره می گوید: "اگر سوزش معده را درمان نکرده و آن را به حال خود وا گذاریم، ممکن است در نهایت به مری بارت (Barret) مبتلا شویم، بیماری که پیش زمینه ای برای ابتلا به سرطان شناخته می شود."
حال با برخی از این علائم آشنا می شویم- هم علائم شایع و هم غیر معمول- که در نهایت مشخص می کنند آیا شما گرفتار سوزش معده شده اید.
احساس درد در قفسه ی سینه
درد قفسه ی سینه، زمانی رخ می دهد که اسید معده به درون مری باز گردد. این یکی از علامت های کلاسیک ابتلا به سوزش معده شناخته می شود. اما درد حاصله می تواند طولانی تر و شدیدتر از حدی باشد که ما انتظار داریم. بسیاری از افراد با دیدن این علامت، به اشتباه تصور می کنند دچار حمله قلبی شده اند. هرگز از کنار درد قفسه سینه سرسری عبور نکنید، بخصوص اگر هنگام ورزش یا انجام کارهای شخصی شدید تر می شود.
دکتر والتر کویل، متخصص گوارش در کلینیک توری پاین، می گوید: "اگر در قفسه ی سینه ی خود احساس درد دارید، حتما به پزشک مراجعه کرده و مطمئن شوید که از حمله ی قلبی در امان هستید."
افزایش شدت درد در هنگام استراحت کردن
احتمال بازگشت اسید درون معده به مری، در هنگام خوابیدن و دراز کشیدن بیشتر می شود. دکتر کویل در این رابطه، چنین می گوید: "اگر پس از خوردن غذا، برای مدتی صاف بنشینید، غذا با احتمال بیشتری در معده ی شما باقی می ماند. چون بدن شما به صورت نقطه ی گرانشی عمل می کند. اگر تعادل این نقطه ی گرانشی برهم خورد، احتمال بازگشت اسید معده به مری زیاد می شود."
به همین دلیل است که افراد مبتلا به سوزش معده ی مزمن، هنگام دراز کشیدن، سطح زیر سر خود را بالاتر از بدنشان قرار می دهند. و باز هم به همین دلیل است که آنها نباید شام سنگین بخورند.
دردی که بلافاصله پس از خوردن غذا- بخصوص غذاهای سنگین- احساس می شود، غالبا بدلیل پُر شدن معده است و در نتیجه معده چاره ای ندارد، جزء اینکه بخشی از غذا را به بالا بفرستد. اما شما می توانید از این اتفاق، بدون مصرف هیچ گونه دارویی، پیشگیری نمایید.
دکتر کویل، که سخنگوی کالج آمریکایی بیماری های دستگاه گوارش نیز است، می گوید: "تاکید می کنم که از خوردن غذاهای سنگین و چرب اجتناب کرده، و مصرف نوشیدنی های گازدار و دخانیات را تا جایی که می توانید کاهش دهید."
و این هم دلیل دیگری است که نباید پس از خوردن غذا، دراز بکشید.
طعم تلخ
گاهی اوقات اسید معده تا گلو بالا می آید، و سبب ماندگاری طعمی تلخ و ناخوشایند در دهان می شود. در موارد شدید، این بازگشت اسید معده به گلو، می تواند سبب خفگی شود.
اگر این اتفاق برای شما رخ داد- بخصوص هنگام شب- حتما به دکتر مراجعه کرده و با او مشورت نمایید. دکتر کویل اظهار می دارد: اگر فرد با حالت خفگی از خواب بیدار شود، مصرّانه درمان را پیشنهاد می کنم. درمان با داروهای سرکوب کننده ی اسید معده مانند مهارکننده های پمپ پروتون، بازدارنده های H2 و آنتی اسید ها.
گرفتگی صدا یا سینه
هنگامی که صدایتان خدشه دار می شود، ممکن است فکر کنید در مراحل اولیه ی سرماخوردگی قرار دارید، اما گرفتگی صدا یا سینه می تواند یکی از علائم سوزش معده باشد.
دکتر فانر، متخصص بیماری های گوارشی اظهار می دارد: "اگر اسید معده به درون مری نفوذ کند، می تواند موجب تحریک تارهای صوتی شما شود. دقت کنید که صدایتان کی و چه هنگامی از حد معمول خشن تر شده است. اگر این احساس پس از خوردن غذا به شما دست داد، احتمال بازگشت اسید (رفلکس) وجود دارد."
گلو درد
گلو درد یکی دیگر از علائم کلاسیک سرما خوردگی یا آنفولانزا شناخته می شود، اما در واقع ممکن است به دلیل مشکلات گوارشی ایجاد شده باشد.
اگر بلافاصله پس از خوردن غذا، احساس گلودرد کردید، احتمالا به سوزش معده مبتلا هستید. با این وجود، برخلاف سرماخوردگی یا آنفولانزا، این گلودرد می تواند مزمن نیز شود. اگر نشانه های دیگری، مانند گرفتگی بینی یا عطسه کردن در خود مشاهده نکردید، بازگشت اسید معده را حتما مدّ نظر قرار دهید و آن را سرسری نگیرید.
سرفه کردن
بسیاری از علائم تنفسی، مانند سرفه ی مزمن و خس خس سینه، می تواند به علت سوزش معده ایجاد شود. زیرا اسید معده می تواند وارد ریه های شما شود.
اگر تردید دارید که به سوزش معده مبتلا هستید یا نه، ریشه های آن را در مشکلات تنفسی جستجو کنید- شاید به این دلیل که این علائم بلافاصله پس از خوردن خود را نشان می دهند- می توانید با پزشک خود مشورت کرده و از او بخواهید تا برایتان آزمایش PH بنویسد. این آزمایشی سرپایی است که میزان اسید موجود در ریه های شما را در طول 24 ساعت گذشته، اندازه می گیرد. این آزمایش می تواند به شما کمک کند تا دریابید که آیا به سوزش معده مبتلا هستید یا خیر.
آسم
سرفه و خس خس سینه ی مرتبط با سوزش معده، اگر مزمن شود، می تواند نشانه های آسم را از خود بروز دهد.
با این وجود، هنوز ثابت نشده است که سوزش معده ی مزمن می تواند در نهایت به بیماری آسم منجر شود. هرچند بسیاری از افرادی که مبتلا به سوزش معده هستند، آسم نیز دارند و بالعکس، اما هنوز دلایل مرتبط با این همپوشانی مشخص و واضح نیست.
متخصصان تصور می کنند که اسید معده با تحریک اعصاب موجود در سینه تلاش می کند تا با انقباض لوله های تنفسی، وارد ریه نشود. باز هم می گویم، با انجام یک آزمایش ساده ی PH، می توانید از حقیقت مشکل خود آگاه شوید.
حالت تهوع
حالت تهوع، نشانه ای است که با بسیاری از بیماری ها همراه است؛ بنابراین بسیار سخت است که با دیدن این علامت، آن را به سوزش معده نسبت دهیم. اما، دکتر کویل در این باره می گوید: "در برخی افراد، سوزش معده تنها خود را از طریق حالت تهوع نشان می دهد. اگر بیشتر اوقات حالت تهوع دارید و دلیل آن را نمی دانید، یکی از حدس هایتان می تواند سوزش معده باشد."
و اگر این حالت تهوع، درست پس از خوردن غذا سراغ شما می آید، تقریباً با اطمینان می توان گفت که شما به سوزش معده مبتلا هستید. اگر چنین است، با استفاده از داروهای آنتی اسید که به طور منظم مصرف شود، می توانید تا حد زیادی ناراحتی خود را کاهش دهید.
بزاق اضافی
دکتر کویل می گوید: اگر دهانتان به طور ناگهانی شروع به تولید بزاق اضافی می کند، می تواند آب اضافی باشد که به علت اسید معده بوجود آمده است.
در این حالت، همان اعصاب درگیر هستند و در نهایت ممکن است منجر به استفراغ شود. این امر به دلیل آن است که بدن شما تلاش دارد تا مری را از هرگونه ماده ی سوزش آوری دور کند. پس به شستشوی آن اقدام می کند.
مشکل در بلع غذا
دکتر فانر می گوید: پس از ابتلا به سوزش معده، با گذشت زمان، این چرخه ی دامنه دار آسیب و بهبود، سبب ایجاد زخم می شود. این امر به نوبه ی خود، موجب تورم در بافت پایینی مری می شود؛ که نتیجه ی آن تنگ شدن مری و ایجاد مشکل در بلع غذا است.

‏Photo: .::10 نشانه برای درمان فوری سوزش معده::.

سوزش معده مشکلی بسیار شایع است و به همین دلیل فرد مبتلا فکر می کند، تشخیص و درمان آن بسیار آسان است.
گاهی اوقات علائم بازگشت اسید (رفلکس معده) مبهم بوده و فرد بیمار به اشتباه تصور می کند، به بیماری دیگری مبتلا شده است.
دکتر تیمونی فانر، استادیار طب داخلی در مرکز علمی بهداشت دانشکده ی پزشکی در تگزاس در این باره می گوید: "اگر سوزش معده را درمان نکرده و آن را به حال خود وا گذاریم، ممکن است در نهایت به مری بارت (Barret) مبتلا شویم، بیماری که پیش زمینه ای برای ابتلا به سرطان شناخته می شود." 
حال با برخی از این علائم آشنا می شویم- هم علائم شایع و هم غیر معمول- که در نهایت مشخص می کنند آیا شما گرفتار سوزش معده شده اید.
احساس درد در قفسه ی سینه
درد قفسه ی سینه، زمانی رخ می دهد که اسید معده به درون مری باز گردد. این یکی از علامت های کلاسیک ابتلا به سوزش معده شناخته می شود. اما درد حاصله می تواند طولانی تر و شدیدتر از حدی باشد که ما انتظار داریم. بسیاری از افراد با دیدن این علامت، به اشتباه تصور می کنند دچار حمله قلبی شده اند. هرگز از کنار درد قفسه سینه سرسری عبور نکنید، بخصوص اگر هنگام ورزش یا انجام کارهای شخصی شدید تر می شود.
دکتر والتر کویل، متخصص گوارش در کلینیک توری پاین، می گوید: "اگر در قفسه ی سینه ی خود احساس درد دارید، حتما به پزشک مراجعه کرده و مطمئن شوید که از حمله ی قلبی در امان هستید."
افزایش شدت درد در هنگام استراحت کردن
احتمال بازگشت اسید درون معده به مری، در هنگام خوابیدن و دراز کشیدن بیشتر می شود. دکتر کویل در این رابطه، چنین می گوید: "اگر پس از خوردن غذا، برای مدتی صاف بنشینید، غذا با احتمال بیشتری در معده ی شما باقی می ماند. چون بدن شما به صورت نقطه ی گرانشی عمل می کند. اگر تعادل این نقطه ی گرانشی برهم خورد، احتمال بازگشت اسید معده به مری زیاد می شود."
به همین دلیل است که افراد مبتلا به سوزش معده ی مزمن، هنگام دراز کشیدن، سطح زیر سر خود را بالاتر از بدنشان قرار می دهند. و باز هم به همین دلیل است که آنها نباید شام سنگین بخورند.
دردی که بلافاصله پس از خوردن غذا- بخصوص غذاهای سنگین- احساس می شود، غالبا بدلیل پُر شدن معده است و در نتیجه معده چاره ای ندارد، جزء اینکه بخشی از غذا را به بالا بفرستد. اما شما می توانید از این اتفاق، بدون مصرف هیچ گونه دارویی، پیشگیری نمایید.
دکتر کویل، که سخنگوی کالج آمریکایی بیماری های دستگاه گوارش نیز است، می گوید: "تاکید می کنم که از خوردن غذاهای سنگین و چرب اجتناب کرده، و مصرف نوشیدنی های گازدار و دخانیات را تا جایی که می توانید کاهش دهید."
و این هم دلیل دیگری است که نباید پس از خوردن غذا، دراز بکشید.
طعم تلخ
گاهی اوقات اسید معده تا گلو بالا می آید، و سبب ماندگاری طعمی تلخ و ناخوشایند در دهان می شود. در موارد شدید، این بازگشت اسید معده به گلو، می تواند سبب خفگی شود.
اگر این اتفاق برای شما رخ داد- بخصوص هنگام شب- حتما به دکتر مراجعه کرده و با او مشورت نمایید. دکتر کویل اظهار می دارد: اگر فرد با حالت خفگی از خواب بیدار شود، مصرّانه درمان را پیشنهاد می کنم. درمان با داروهای سرکوب کننده ی اسید معده مانند مهارکننده های پمپ پروتون، بازدارنده های H2 و آنتی اسید ها.
گرفتگی صدا یا سینه
هنگامی که صدایتان خدشه دار می شود، ممکن است فکر کنید در مراحل اولیه ی سرماخوردگی قرار دارید، اما گرفتگی صدا یا سینه می تواند یکی از علائم سوزش معده باشد.
دکتر فانر، متخصص بیماری های گوارشی اظهار می دارد: "اگر اسید معده به درون مری نفوذ کند، می تواند موجب تحریک تارهای صوتی شما شود. دقت کنید که صدایتان کی و چه هنگامی از حد معمول خشن تر شده است. اگر این احساس پس از خوردن غذا به شما دست داد، احتمال بازگشت اسید (رفلکس) وجود دارد."
گلو درد
گلو درد یکی دیگر از علائم کلاسیک سرما خوردگی یا آنفولانزا شناخته می شود، اما در واقع ممکن است به دلیل مشکلات گوارشی ایجاد شده باشد.
اگر بلافاصله پس از خوردن غذا، احساس گلودرد کردید، احتمالا به سوزش معده مبتلا هستید. با این وجود، برخلاف سرماخوردگی یا آنفولانزا، این گلودرد می تواند مزمن نیز شود. اگر نشانه های دیگری، مانند گرفتگی بینی یا عطسه کردن در خود مشاهده نکردید، بازگشت اسید معده را حتما مدّ نظر قرار دهید و آن را سرسری نگیرید.
سرفه کردن
بسیاری از علائم تنفسی، مانند سرفه ی مزمن و خس خس سینه، می تواند به علت سوزش معده ایجاد شود. زیرا اسید معده می تواند وارد ریه های شما شود.
اگر تردید دارید که به سوزش معده مبتلا هستید یا نه، ریشه های آن را در مشکلات تنفسی جستجو کنید- شاید به این دلیل که این علائم بلافاصله پس از خوردن خود را نشان می دهند- می توانید با پزشک خود مشورت کرده و از او بخواهید تا برایتان آزمایش PH بنویسد. این آزمایشی سرپایی است که میزان اسید موجود در ریه های شما را در طول 24 ساعت گذشته، اندازه می گیرد. این آزمایش می تواند به شما کمک کند تا دریابید که آیا به سوزش معده مبتلا هستید یا خیر.
آسم
سرفه و خس خس سینه ی مرتبط با سوزش معده، اگر مزمن شود، می تواند نشانه های آسم را از خود بروز دهد.
با این وجود، هنوز ثابت نشده است که سوزش معده ی مزمن می تواند در نهایت به بیماری آسم منجر شود. هرچند بسیاری از افرادی که مبتلا به سوزش معده هستند، آسم نیز دارند و بالعکس، اما هنوز دلایل مرتبط با این همپوشانی مشخص و واضح نیست.
متخصصان تصور می کنند که اسید معده با تحریک اعصاب موجود در سینه تلاش می کند تا با انقباض لوله های تنفسی، وارد ریه نشود. باز هم می گویم، با انجام یک آزمایش ساده ی PH، می توانید از حقیقت مشکل خود آگاه شوید.
حالت تهوع
حالت تهوع، نشانه ای است که با بسیاری از بیماری ها همراه است؛ بنابراین بسیار سخت است که با دیدن این علامت، آن را به سوزش معده نسبت دهیم. اما، دکتر کویل در این باره می گوید: "در برخی افراد، سوزش معده تنها خود را از طریق حالت تهوع نشان می دهد. اگر بیشتر اوقات حالت تهوع دارید و دلیل آن را نمی دانید، یکی از حدس هایتان می تواند سوزش معده باشد." 
و اگر این حالت تهوع، درست پس از خوردن غذا سراغ شما می آید، تقریباً با اطمینان می توان گفت که شما به سوزش معده مبتلا هستید. اگر چنین است، با استفاده از داروهای آنتی اسید که به طور منظم مصرف شود، می توانید تا حد زیادی ناراحتی خود را کاهش دهید.
بزاق اضافی
دکتر کویل می گوید: اگر دهانتان به طور ناگهانی شروع به تولید بزاق اضافی می کند، می تواند آب اضافی باشد که به علت اسید معده بوجود آمده است.
در این حالت، همان اعصاب درگیر هستند و در نهایت ممکن است منجر به استفراغ شود. این امر به دلیل آن است که بدن شما تلاش دارد تا مری را از هرگونه ماده ی سوزش آوری دور کند. پس به شستشوی آن اقدام می کند.
مشکل در بلع غذا
دکتر فانر می گوید: پس از ابتلا به سوزش معده، با گذشت زمان، این چرخه ی دامنه دار آسیب و بهبود، سبب ایجاد زخم می شود. این امر به نوبه ی خود، موجب تورم در بافت پایینی مری می شود؛ که نتیجه ی آن تنگ شدن مری و ایجاد مشکل در بلع غذا است.‏
نوع مطلب : ورزش و پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 13 تیر 1391 :: نویسنده : Navideh
بالوتلی در تویتر رسمی‌اش نوشت:
ملیت من ایتالیایی‌ست، اما غنایى هستم.
والدینم من را رها كردند، اما توسط دو فرشته به فرزند خواندگى گرفته شدم. من هر روز از نژادپرستى رنج می‌كشم. من اولین سیاه‌پوستى هستم كه پیراهن تیم ملى ایتالیا را پوشیده.
من پرخاشگر نیستم، بلكه تجربیات زندگی‌ام باعث شده متفاوت از سایرین رفتار كنم، پس قبل از این‌كه از من انتقاد كنىد سعى كن بیشتر درباره‌ام بدانید.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/s480x480/481965_405843389461678_1185116470_n.jpg

نوع مطلب : ورزش و پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 12 تیر 1391 :: نویسنده : Baran
نوع مطلب : ورزش و پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

ریاست انجمن متخصصین پوست ایران برخی از مشکلات مثل کمبود آهن و بیماری های پوستی را بر سلامت ناخن ها موثر دانست و گفت: یکی از دلایل شکنندگی ناخن ها کمبود آهن است.
دکتر پرویز طوسی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز گفت:«برای داشتن ناخن های سالم افراد بایستی توجه داشته باشند به هنگام شستشو و گردگیری از دستکش استفاده کنند تا آسیبی به ناخن های آنها وارد نشود همچنین مصرف روزانه 3 الی 4 بار از مرطوب کننده های ناخن توصیه می شود.»
وی ادامه داد:«استفاده از لاک ها در صورتی که استاندارد بوده و از نوع خوبی باشد مشکلی برای ناخن های فرد بوجود نمی آورد اما افراد باید توجه داشته باشند که رنگ لاک های غیراستاندارد بر روی ناخن ها به جای مانده و به ناخن ها آسیب وارد می کند.»
ریاست انجمن متخصصین پوست ایران افزود:«برخی از مشکلات مثل کمبود آهن و بیماری های پوستی بر روی ناخن های افراد اثر گذاشته و موجب شکننده شدن ناخن ها و تغییر شکل ناخن ها می شود که درمان آن بسته به نوع بیماری صورت می گیرد.»

‏Photo: .::لاک های غیر استاندارد به ناخن آسیب میرساند::.

ریاست انجمن متخصصین پوست ایران برخی از مشکلات مثل کمبود آهن و بیماری های پوستی را بر سلامت ناخن ها موثر دانست و گفت: یکی از دلایل شکنندگی ناخن ها کمبود آهن است.
دکتر پرویز طوسی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز گفت:«برای داشتن ناخن های سالم افراد بایستی توجه داشته باشند به هنگام شستشو و گردگیری از دستکش استفاده کنند تا آسیبی به ناخن های آنها وارد نشود همچنین مصرف روزانه 3 الی 4 بار از مرطوب کننده های ناخن توصیه می شود.»
وی ادامه داد:«استفاده از لاک ها در صورتی که استاندارد بوده و از نوع خوبی باشد مشکلی برای ناخن های فرد بوجود نمی آورد اما افراد باید توجه داشته باشند که رنگ لاک های غیراستاندارد بر روی ناخن ها به جای مانده و به ناخن ها آسیب وارد می کند.»
ریاست انجمن متخصصین پوست ایران افزود:«برخی از مشکلات مثل کمبود آهن و بیماری های پوستی بر روی ناخن های افراد اثر گذاشته و موجب شکننده شدن ناخن ها و تغییر شکل ناخن ها می شود که درمان آن بسته به نوع بیماری صورت می گیرد.»‏
نوع مطلب : ورزش و پزشکی، 
برچسب ها : ناخن، لاک،
لینک های مرتبط :

یک عضو هیات علمی انستیتو تحقیقات تغذیه کشور با تاکید بر اینکه:« تمام بیماری ها به نوعی می تواند با کمبود آب ارتباط داشته باشد.» خاطرنشان کرد:« موادی که به عنوان ضدعفونی کننده به آب اضافه می شود مثل کلر منجر به تولید فرآورده ای در آب می شود که ارتباط آن با بروز سرطان رکتال و مثانه به اثبات رسیده است.»
دکتر خدیجه رحمانی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز گفت:«آب یکی از مواد اصلی مورد نیاز در تغذیه انسان است که به طور متوسط 60 درصد ساختمان بدن افراد بزرگسال و 80 درصد ساختمان بدن کودکان را آب تشکیل می دهد بنابراین آب یک ماده حیاتی برای بدن است و تمام واکنش های بیوشیمیایی بدن در محیط آب صورت می گیرد.»
وی ادامه داد:« مقدار نیاز بدن به آب در شرایط سلامت و بیماری فرد با هم فرق می کند اما معمولا افراد بالغ در شرایط نرمال و عادی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خود به 30 میلی لیتر آب نیاز دارد.
در برخی بیماری ها لازم است آب بیشتری دریافت شود مثل اسهال و استفراغ که مایعات زیادی از بدن دفع می شود و نیاز بدن به آب افزایش پیدا می کند اما در بیماری های قلبی و عروقی لازم است مقدار آب دریافتی کنترل شود و آب کمتری مصرف شود که مقدار آب مصرفی این بیماران بایستی با نظر پزشک تعیین شود.»
کم آبی بدن تمرکز فرد را کاهش می دهد
این متخصص تغذیه در خصوص اثرات زیان آور کم آبی بر بدن خاطرنشان کرد:« کمبود آب اثرات زیان آور زیادی را بر روی بدن دارد از جمله اینکه نقش های طبیعی بدن را مختل می کند شاید بارزترین اثر مضر آن را در اختلال ذهن و یا حافظه در نظر بگیریم.
در مواردی که 10 درصد آب بدن کاهش پیدا می کند اختلالات ذهنی ایجاد می شود و تمرکز در افراد کاهش پیدا می کند. »
وی هشدار داد:«زمانی که احساس تشنگی می کنیم زمانی است که آب بدن کم شده است و زمانی که کم آبی بدن افزایش پیدا کند منجر به بروز ناراحتی هایی مثل سردرد، مشکلات کلیه، دستگاه گوارش و یبوست می شود و حتی کم آبی در بروز برخی بیماری ها مثل سرطان نیز می تواند دخیل باشد و با یادگیری ارتباط دارد بنابراین آب نقش های حیاتی در حفظ سلامتی و عملکرد طبیعی تمام ارگان های بدن ایفا می کند.»
هیچ مایعی جایگزین آب نیست
عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد:«تمام بیماری ها به نوعی می تواند با کمبود آب ارتباط داشته باشد روی این اصل بایستی شرایط فرد مورد ارزیابی قرار گرفته و دلایل کاهش آب ارزیابی شود تا بر اساس آن میزان دریافت آب مشخص شود.»
وی گفت:«توصیه می شود افراد به طور متوسط 6 تا 8 لیوان در روز فقط آب بنوشند و مایعات دیگر را در کنار آب بنوشند و آن را جایگزین آب نکنند چرا که آب هیچ جایگزینی ندارد به عنوان مثال برخی افراد مایعات دیگر مثل چای را جایگزین آب می کنند در صورتی که باید گفت چای جای آب را نمی گیرد بلکه برعکس می تواند نیاز بدن به آب را افزایش دهد چرا که مدر است و الکترولیت های بدن را کاهش می دهد بنابراین مصرف چای نباید بیش از 5 فنجان در روز باشد و نباید چای را به جای آب مصرف کرد.»
رژیم های آب درمانی از نظر متخصصین تغذیه مردود است
دکتر رحمانی در خصوص روش های آب درمانی برای درمان برخی بیماری ها به خبرنگار سلامت نیوز گفت:«روش های درمانی مختلف که به عنوان آب درمانی مطرح می شود از دو دیدگاه مطرح است گاهی آب درمانی به معنی درمان برخی بیماری ها با استفاده از آب های چشمه های معدنی است که بعضی از بیماری ها با این روش بهبود پیدا می کند اما به عنوان راه درمان بیماری ها نیست و می تواند به درمان بیماری فرد کمک کند.
اما گاهی از آب به عنوان رژیم غذایی در نظر گرفته می شود که این روش از نظر متخصصین تغذیه مردود است و هرگز آب به تنهایی نمی تواند تمام نیازهای بدن را تامین کند و به عنوان تنها ماده غذایی برای درمان بیماری ها مطرح نمی شود.»
مصرف بیش از حد آب زمینه را برای بروز بیماری ها فراهم می کند
وی در خصوص مصرف بیش از حد آب هشدار داد:« اگر مصرف آب بیش از حد نیاز باشد تعادل مواد در بدن را مختل می کند و عناصری در آب وجود دارد که با عناصر تغذیه ای که دریافت می کنیم ممکن است تداخل کند به عنوان مثال آب ها به خصوص آب های سخت حاوی مقدار متناسبی کلسیم و منیزیم است و ممکن است دریافت کلسیم منجر به کاهش آهن شود.
نکته دیگر اینکه درست است که 60 تا 70 درصد بدن را آب تشکیل می دهد اما مصرف بیش از حد آب ممکن است به تعادل آب و الکترولیت های داخل و خارج سلول لطمه وارد کرده و تعادل آن ها را بر هم می زند در نتیجه این عدم تعادل ممکن است زمینه بروز بیماری ها مثل آلکالوز و اسیدوز شود.»
افزودن بیش از حد کلر به آب منجر به بروز سرطان می شود
عضو هیات علمی انستیتو تحقیقات تغذیه کشور در خصوص ارتباط وضعیت آب با بروز برخی سرطان ها گفت:«با توجه به اینکه وضعیت آب می تواند با بروز سرطان ها ارتباط داشته باشد بیشتر راجع به آلوده کننده شمیمیایی موجود در آب صحبت می کنیم و باید بگوییم که حتی موادی که به عنوان ضدعفونی کننده به آب اضافه می شود مثل کلر منجر به تولید فرآورده ای در آب می شود که ارتباط آن با بروز سرطان رکتال، مثانه به اثبات رسیده است همچنین ارتباط رادیواکتیوهای طبیعی موجود در آب مثل رادیوم و اورانیوم با سرطان مغز استخوان به اثبات رسیده است. ارسنیک موجود در آن با سرطان کبد، ریه، مثانه و کلیه به اثبات رسیده است و در مناطقی که کلر بدون کنترل به آب اضافه می شود احتمال ارتباط آن با بروز سرطان ریه مطرح می شود.»
عدم توجه به کم آبی بدن می تواند موجب مرگ شود
رحمانی در خصوص مشکلاتی که کم آبی و پرآبی می تواند برای بدن ایجاد کند به خبرنگار سلامت نیوز گفت:«از جمله بیماری های مرتبط با کمبود آب می توان به گاستریت، سوزش سر دل یا رفلاکس، کولیت، یبوست، آرتریت، فشارخون، آسم و آلرژی و حتی افزایش کلسترول اشاره کرد و در صورتی که کنترل نشود و مورد توجه قرار نگیرد حتی ممکن است موجب مرگ شود.
پرآبی و یا مصرف زیاد آب نیز می تواند منجر به اختلال آب و الکترولیت شده و منجر به کاهش سدیم خون شود و بدن دچار "هیپوناتریومی" شود به دلیل اینکه سدیم از مهمترین مایعات بدن است و زمانی که آب زیاد از حد دریافت شود منجر به کاهش سدیم می شود و موجب بروزعلائمی همچون سرگیجه، گیجی، تهوع، خستگی و گرفتگی عضلانی و حتی حملات قلبی که شاید بیشترین و بارزترین علامت آن است شود.»

‏Photo: .::افزودن بیش از حد کلر به آب عاملی برای بروز سرطان ::.

یک عضو هیات علمی انستیتو تحقیقات تغذیه کشور با تاکید بر اینکه:« تمام بیماری ها به نوعی می تواند با کمبود آب ارتباط داشته باشد.» خاطرنشان کرد:« موادی که به عنوان ضدعفونی کننده به آب اضافه می شود مثل کلر منجر به تولید فرآورده ای در آب می شود که ارتباط آن با بروز سرطان رکتال و مثانه به اثبات رسیده است.»
دکتر خدیجه رحمانی در گفت و گو با خبرنگار سلامت نیوز گفت:«آب یکی از مواد اصلی مورد نیاز در تغذیه انسان است که به طور متوسط 60 درصد ساختمان بدن افراد بزرگسال و 80 درصد ساختمان بدن کودکان را آب تشکیل می دهد بنابراین آب یک ماده حیاتی برای بدن است و تمام واکنش های بیوشیمیایی بدن در محیط آب صورت می گیرد.»
وی ادامه داد:« مقدار نیاز بدن به آب در شرایط سلامت و بیماری فرد با هم فرق می کند اما معمولا افراد بالغ در شرایط نرمال و عادی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خود به 30 میلی لیتر آب نیاز دارد.
 در برخی بیماری ها لازم است آب بیشتری دریافت شود مثل اسهال و استفراغ که مایعات زیادی از بدن دفع می شود و نیاز بدن به آب افزایش پیدا می کند اما در بیماری های قلبی و عروقی لازم است مقدار آب دریافتی کنترل شود و آب کمتری مصرف شود که مقدار آب مصرفی این بیماران بایستی با نظر پزشک تعیین شود.»
کم آبی بدن تمرکز فرد را کاهش می دهد
این متخصص تغذیه در خصوص اثرات زیان آور کم آبی بر بدن خاطرنشان کرد:« کمبود آب اثرات زیان آور زیادی را بر روی بدن دارد از جمله اینکه نقش های طبیعی بدن را مختل می کند شاید بارزترین اثر مضر آن را در اختلال ذهن و یا حافظه در نظر بگیریم.
در مواردی که 10 درصد آب بدن کاهش پیدا می کند اختلالات ذهنی ایجاد می شود و تمرکز در افراد کاهش پیدا می کند. »
وی هشدار داد:«زمانی که احساس تشنگی می کنیم زمانی است که آب بدن کم شده است و زمانی که کم آبی بدن افزایش پیدا کند منجر به بروز ناراحتی هایی مثل سردرد، مشکلات کلیه، دستگاه گوارش و یبوست می شود و حتی کم آبی در بروز برخی بیماری ها مثل سرطان نیز می تواند دخیل باشد و با یادگیری ارتباط دارد بنابراین آب نقش های حیاتی در حفظ سلامتی و عملکرد طبیعی تمام ارگان های بدن ایفا می کند.»
هیچ مایعی جایگزین آب نیست
عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد:«تمام بیماری ها به نوعی می تواند با کمبود آب ارتباط داشته باشد روی این اصل بایستی شرایط فرد مورد ارزیابی قرار گرفته و دلایل کاهش آب ارزیابی شود تا بر اساس آن میزان دریافت آب مشخص شود.»
وی گفت:«توصیه می شود افراد به طور متوسط 6 تا 8 لیوان در روز فقط آب بنوشند و مایعات دیگر را در کنار آب بنوشند و آن را جایگزین آب نکنند چرا که آب هیچ جایگزینی ندارد به عنوان مثال برخی افراد مایعات دیگر مثل چای را جایگزین آب می کنند در صورتی که باید گفت چای جای آب را نمی گیرد بلکه برعکس می تواند نیاز بدن به آب را افزایش دهد چرا که مدر است و الکترولیت های بدن را کاهش می دهد بنابراین مصرف چای نباید بیش از 5 فنجان در روز باشد و نباید چای را به جای آب مصرف کرد.»
رژیم های آب درمانی از نظر متخصصین تغذیه مردود است
دکتر رحمانی در خصوص روش های آب درمانی برای درمان برخی بیماری ها به خبرنگار سلامت نیوز گفت:«روش های درمانی مختلف که به عنوان آب درمانی مطرح می شود از دو دیدگاه مطرح است گاهی آب درمانی به معنی درمان برخی بیماری ها با استفاده از آب های چشمه های معدنی است که بعضی از بیماری ها با این روش بهبود پیدا می کند اما به عنوان راه درمان بیماری ها نیست و می تواند به درمان بیماری فرد کمک کند.
اما گاهی از آب به عنوان رژیم غذایی در نظر گرفته می شود که این روش از نظر متخصصین تغذیه مردود است و هرگز آب به تنهایی نمی تواند تمام نیازهای بدن را تامین کند و به عنوان تنها ماده غذایی برای درمان بیماری ها مطرح نمی شود.»
مصرف بیش از حد آب زمینه را برای بروز بیماری ها فراهم می کند
وی در خصوص مصرف بیش از حد آب هشدار داد:« اگر مصرف آب بیش از حد نیاز باشد تعادل مواد در بدن را مختل می کند و عناصری در آب وجود دارد که با عناصر تغذیه ای که دریافت می کنیم ممکن است تداخل کند به عنوان مثال آب ها به خصوص آب های سخت حاوی مقدار متناسبی کلسیم و منیزیم است و ممکن است دریافت کلسیم منجر به کاهش آهن شود.
نکته دیگر اینکه درست است که 60 تا 70 درصد بدن را آب تشکیل می دهد اما مصرف بیش از حد آب ممکن است به تعادل آب و الکترولیت های داخل و خارج سلول لطمه وارد کرده و تعادل آن ها را بر هم می زند در نتیجه این عدم تعادل ممکن است زمینه بروز بیماری ها مثل آلکالوز و اسیدوز شود.»
افزودن بیش از حد کلر به آب منجر به بروز سرطان می شود
عضو هیات علمی انستیتو تحقیقات تغذیه کشور در خصوص ارتباط وضعیت آب با بروز برخی سرطان ها گفت:«با توجه به اینکه وضعیت آب می تواند با بروز سرطان ها ارتباط داشته باشد بیشتر راجع به آلوده کننده شمیمیایی موجود در آب صحبت می کنیم و باید بگوییم که حتی موادی که به عنوان ضدعفونی کننده به آب اضافه می شود مثل کلر منجر به تولید فرآورده ای در آب می شود که ارتباط آن با بروز سرطان رکتال، مثانه به اثبات رسیده است همچنین ارتباط رادیواکتیوهای طبیعی موجود در آب مثل رادیوم و اورانیوم با سرطان مغز استخوان به اثبات رسیده است. ارسنیک موجود در آن با سرطان کبد، ریه، مثانه و کلیه به اثبات رسیده است و در مناطقی که کلر بدون کنترل به آب اضافه می شود احتمال ارتباط آن با بروز سرطان ریه مطرح می شود.»
عدم توجه به کم آبی بدن می تواند موجب مرگ شود
رحمانی در خصوص مشکلاتی که کم آبی و پرآبی می تواند برای بدن ایجاد کند به خبرنگار سلامت نیوز گفت:«از جمله بیماری های مرتبط با کمبود آب می توان به  گاستریت، سوزش سر دل یا رفلاکس، کولیت، یبوست، آرتریت، فشارخون، آسم و آلرژی و حتی افزایش کلسترول اشاره کرد و در صورتی که کنترل نشود و مورد توجه قرار نگیرد حتی ممکن است موجب مرگ شود.
پرآبی و یا مصرف زیاد آب نیز می تواند منجر به اختلال آب و الکترولیت شده و منجر به کاهش سدیم خون شود و بدن دچار "هیپوناتریومی" شود به دلیل اینکه سدیم از مهمترین مایعات بدن است و زمانی که آب زیاد از حد دریافت شود منجر به کاهش سدیم می شود و موجب بروزعلائمی همچون سرگیجه، گیجی، تهوع، خستگی و گرفتگی عضلانی و حتی حملات قلبی که شاید بیشترین و بارزترین علامت آن است شود.»‏
نوع مطلب : ورزش و پزشکی، 
برچسب ها : مضرات کلر آب،
لینک های مرتبط :

پژوهشگران در تحقیقات جدید فواید قهوه بر سلامتی را مورد بررسی قرار دادند و بر اساس یافته های خود هشدار دادند که بیماران قلبی نباید بیش از دو فنجان قهوه در روز بنوشند.
پژوهشگران مطالعات قبلی انجام شده در طول هشت سال درباره قهوه را بررسی کردند و در جریان بررسی‌های خود دریافتند: مصرف دو فنجان قهوه در روز می‌تواند شانس نارسایی قلبی را 11 درصد کاهش دهد اما با این حال، مصرف بیشتر قهوه به شدت می‌تواند برای قلب مضر باشد.به نقل از فارس ؛ الیزابت مستوفسکی نویسنده این تحقیقات اظهار داشت: از آنجایی که قهوه می‌تواند در نارسایی قلبی نقش ایفا کند؛ باید مقدار قهوه مورد مصرف با اطلاع پزشک باشد.بر اساس یافته‌های پژوهشگران، در حدود 5.8 میلیون آمریکایی با مشکلات قلبی روبرو هستند. کاهش مصرف قهوه می‌تواند به بیماران ثابت کند که برای آنها مفید است.این تحقیقات براساس مطالعات قبلی انجام شده لذا تحقیقات بیشتری در خصوص اینکه آیا قهوه برای قلب خوب است یا خیر لازم است.

‏Photo: .::نوشیدن بیش از دو فنجان قهوه در روز برای بیماران قلبی مضر است::.

پژوهشگران در تحقیقات جدید فواید قهوه بر سلامتی را مورد بررسی قرار دادند و بر اساس یافته های خود هشدار دادند که بیماران قلبی نباید بیش از دو فنجان قهوه در روز بنوشند.
پژوهشگران مطالعات قبلی انجام شده در طول هشت سال درباره قهوه را بررسی کردند و در جریان بررسی‌های خود دریافتند: مصرف دو فنجان قهوه در روز می‌تواند شانس نارسایی قلبی را 11 درصد کاهش دهد اما با این حال، مصرف بیشتر قهوه به شدت می‌تواند برای قلب مضر باشد.به نقل از فارس ؛ الیزابت مستوفسکی نویسنده این تحقیقات اظهار داشت: از آنجایی که قهوه می‌تواند در نارسایی قلبی نقش ایفا کند؛ باید مقدار قهوه مورد مصرف با اطلاع پزشک باشد.بر اساس یافته‌های پژوهشگران، در حدود 5.8 میلیون آمریکایی با مشکلات قلبی روبرو هستند. کاهش مصرف قهوه می‌تواند به بیماران ثابت کند که برای آنها مفید است.این تحقیقات براساس مطالعات قبلی انجام شده لذا تحقیقات بیشتری در خصوص اینکه آیا قهوه برای قلب خوب است یا خیر لازم است.‏
نوع مطلب : ورزش و پزشکی، 
برچسب ها : قهوه،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 12 تیر 1391 :: نویسنده : Baran

خستگی، شایع ترین علامت پایین بودن سطح ویتامین B12 در بدن است. اما خستگی به خودی خود تقریباً می تواند نشانۀ هر نوع بیماری باشد یا این که شاید فقط شما به اندازۀ کافی نخوابیدید. دیگر علائم کمبود B12 عبارتند ا
ز: از دست دادن وزن، یبوست یا اسهال، تهوع و استفراغ، نفخ و گاز شکم، بی حسی یا سوزن سوزن شدن دست و پا، از دست دادن تعادل، درد و زبان قرمز رنگ.
کمبود ویتامین B12 زمانی اتفاق می افتد که : شما مواد مغذی مناسب را از رژیم غذایی خود دریافت نمی کنید یا بدن شما نمی تواند مواد مغذی لازم را جذب کند، هنگامی که شما به دیگر مشکلات دستگاه گوارش مبتلایید ، از آنجا که محصولات حیوانی حاوی B12 هستند ، گیاهخواران در معرض خطر جدی کمبود این ویتامین قرار دارند، کرون و بیماری سلیاک ، عمل های جراحی برای کاهش وزن ، و الکلیسم مزمن . این ها همگی می توانند در توانایی فرد برای جذب کافی مواد مغذی مورد نیاز بدن اختلال ایجاد کنند. سالمندان در رابطه با جذب مواد غذایی و سوء تغذیه ، مشکلات بیشتری دارند.

ویتامین B12 یک مادۀ مغذی حیاتی برای بدن شماست که در ساخت گلبولهای قرمز خون مشارکت دارد. اگر شما دچار کمبود مزمن این ویتامین باشید ، بدن شما نمی تواند به اندازۀ نیازش سلول های قرمز خون تولید کند. در نتیجه شما بهکم خونی مبتلا می شوید.
کمبود ویتامین B12 برای بسیاری از مردم یک مشکل خفیف است. اما در برخی موارد، این کمبود می تواند عواقب جدی داشته باشد. مانند: بدتر کردن مشکلات روانی ، ایجاد سردرگمی و افکار مغشوش، زوال حافظه و عقل ، که در برخی موارد بازگشت ناپذیر است. میزان پایین ویتامین B12 همچنین می تواند باعث آسیب های عصبی ،کم خونیو تضعیف استخوان ها شود.
محصولات حیوانی ،مانند: گوشت، مرغ ، غذاهای دریایی، و فرآورده های لبنی، مانند :شیر، تخم مرغ، ماست و پنیر از بهترین منابع ویتامین B12 هستند. عسل، سبزیجات، و میوه ها منابع ویتامین B12 نیستند، به همین دلیل است که افرادی که رژیم غذایی گیاهی را دنبال می کنند به اندازه کافی این ویتامین را دریافت نمی کنند. اگر شما گیاهخوار هستید به فکر خوردن کورن فلکس های صبحانۀ غنی شده با ویتامین B12 باشید. همچنین می توانید از مکمل های B12 که مخصوص مادران باردار و گیاهخواران دوآتشه است، استفاده کنید. گاهی اوقات کمبود ویتامین B12 به رژیم غذایی شما مربوط نمی شود بلکه این بدن شماست که نمی تواند B12 را جذب کند، در این صورت شما به کمک پزشک خود برای بالا بردن سطح این ویتامین و رساندن جذب آن به سقفی ایمن نیاز دارید.
توصیف علائم این کمبود به دکتر شما سرنخ هایی می دهد ،اما برای تایید این مشکل شما به آزمایش خون نیاز دارید. این کمبود در برخی افراد به سادگی و با تغییر در رژیم غذایی آنها جبران می شود ، در حالی که دیگران به کمک پزشک نیاز دارند. گاهی ناتوانی بدن در جذب این ویتامین به خاطر مصرف دیگر داروها از جمله آنتی بیوتیک ها و داروهای بیماری دیابت است.
به توصیۀ موسسۀ پزشکی، بزرگسالان بالای 14 سال در روز به حداقل 2.4 میکروگرم B12 نیاز دارند .زنان حامله یا شیرده باید کمی بیشتر از این مقدار مصرف کنند. اگر گنجاندن مقدار کافی از ویتامین B12 در رژیم غذایی برای شما مشکل است، شاید پزشک شما یک مکمل خوراکی روزانه یا استفادۀ هفتگی از اسپری بینی برایتان تجویز کند. کمبود جدی این ویتامین ممکن است با تزریق گاه به گاه آن جبران شود.‏Photo: .::از ویتامین B12 چه می دانید؟::.

خستگی، شایع ترین علامت پایین بودن سطح ویتامین B12 در بدن است. اما خستگی به خودی خود تقریباً می تواند نشانۀ هر نوع بیماری باشد یا این که شاید فقط شما به اندازۀ کافی نخوابیدید. دیگر علائم کمبود B12 عبارتند از: از دست دادن وزن، یبوست یا اسهال، تهوع و استفراغ، نفخ و گاز شکم، بی حسی یا سوزن سوزن شدن دست و پا، از دست دادن تعادل، درد و زبان قرمز رنگ.
کمبود ویتامین B12 زمانی اتفاق می افتد که : شما مواد مغذی مناسب را از رژیم غذایی خود دریافت نمی کنید یا بدن شما نمی تواند مواد مغذی لازم را جذب کند، هنگامی که شما به دیگر مشکلات دستگاه گوارش مبتلایید ، از آنجا که محصولات حیوانی حاوی B12 هستند ، گیاهخواران در معرض خطر جدی کمبود این ویتامین قرار دارند، کرون و بیماری سلیاک ، عمل های جراحی برای کاهش وزن ، و الکلیسم مزمن . این ها همگی می توانند در توانایی فرد برای جذب کافی مواد مغذی مورد نیاز بدن اختلال ایجاد کنند. سالمندان در رابطه با جذب مواد غذایی و سوء تغذیه ، مشکلات بیشتری دارند.
ویتامین B12 یک مادۀ مغذی حیاتی برای بدن شماست که در ساخت گلبولهای قرمز خون مشارکت دارد. اگر شما دچار کمبود مزمن این ویتامین باشید ، بدن شما نمی تواند به اندازۀ نیازش سلول های قرمز خون تولید کند. در نتیجه شما بهکم خونی مبتلا می شوید.
کمبود ویتامین B12 برای بسیاری از مردم یک مشکل خفیف است. اما در برخی موارد، این کمبود می تواند عواقب جدی داشته باشد. مانند: بدتر کردن مشکلات روانی ، ایجاد سردرگمی و افکار مغشوش، زوال حافظه و عقل ، که در برخی موارد بازگشت ناپذیر است. میزان پایین ویتامین B12 همچنین می تواند باعث آسیب های عصبی ،کم خونیو تضعیف استخوان ها شود.
محصولات حیوانی ،مانند: گوشت، مرغ ، غذاهای دریایی، و فرآورده های لبنی، مانند :شیر، تخم مرغ، ماست و پنیر از بهترین منابع ویتامین B12 هستند. عسل، سبزیجات، و میوه ها منابع ویتامین B12 نیستند، به همین دلیل است که افرادی که رژیم غذایی گیاهی را دنبال می کنند به اندازه کافی این ویتامین را دریافت نمی کنند. اگر شما گیاهخوار هستید به فکر خوردن کورن فلکس های صبحانۀ غنی شده با ویتامین B12 باشید. همچنین می توانید از مکمل های B12 که مخصوص مادران باردار و گیاهخواران دوآتشه است، استفاده کنید. گاهی اوقات کمبود ویتامین B12 به رژیم غذایی شما مربوط نمی شود بلکه این بدن شماست که نمی تواند B12 را جذب کند، در این صورت شما به کمک پزشک خود برای بالا بردن سطح این ویتامین و رساندن جذب آن به سقفی ایمن نیاز دارید.
توصیف علائم این کمبود به دکتر شما سرنخ هایی می دهد ،اما برای تایید این مشکل شما به آزمایش خون نیاز دارید. این کمبود در برخی افراد به سادگی و با تغییر در رژیم غذایی آنها جبران می شود ، در حالی که دیگران به کمک پزشک نیاز دارند. گاهی ناتوانی بدن در جذب این ویتامین به خاطر مصرف دیگر داروها از جمله آنتی بیوتیک ها و داروهای بیماری دیابت است.
به توصیۀ موسسۀ پزشکی، بزرگسالان بالای 14 سال در روز به حداقل 2.4 میکروگرم B12 نیاز دارند .زنان حامله یا شیرده باید کمی بیشتر از این مقدار مصرف کنند. اگر گنجاندن مقدار کافی از ویتامین B12 در رژیم غذایی برای شما مشکل است، شاید پزشک شما یک مکمل خوراکی روزانه یا استفادۀ هفتگی از اسپری بینی برایتان تجویز کند. کمبود جدی این ویتامین ممکن است با تزریق گاه به گاه آن جبران شود.‏
نوع مطلب : ورزش و پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 12 تیر 1391 :: نویسنده : Baran

هندوانه ویژه تقویت صفرا و ضد نقرس است. هندوانه هم میوه و هم سبزی است یعنی در واقع خواص هر دو را دارد و سرشار از بتاکاروتن و عامل ضد سرطان است.
در هر 100 گرم هندوانه 12 کالری وجود دارد، خربزه 21 کالری،
بر خلاف آن‌چه در ضرب المثل ایرانی شایع است که می‌گوید فکر نان کن که خربزه آب است، این میوه چاق کننده و افراط در آن بیماری قند می‌آورد. زادگاه هندوانه تاشکند بوده که جزء ایران قدیم است.هندوانه آب میوه‌ای نشاط آور، ضد گرما، یک نوشابه فیزیولوژیک است. برای هر سنی مفید و گوارا و سازگاری دارد.95درصد وزن هندوانه آب است، اما سرشار از کلیسم و پتاسیم، فسفر، منیزیم، آهن، روی، نیکل، فلور،؛ ید و مواد قندی و تلخه است.
به نقل از برنا ؛ طالبی، گرمگ، دستنبو، خربزه همگی هم خواص و فقط از نظر مقدار قند تفاوت دارند. تنها اختلاف این میوه‌ها در سازگاری و ذائقه و حاوی اسیدهای آلی بودن که در این میان هندوانه مقام والائی در امر تغذیه در زمان گرم سال دارد. این میوه‌ها همگی ادارآور، شستشوی اسید اوریک، تمیز کردن بافت‌های کلیه بوده که ایده آل برای بیماران نقرسی و رماتیسمی است.از آنجا که این میوه‌ها صفرا را به شدت تحریک می‌کنند نباید یک بار به مقدار زیاد خورده شود، به‌ویژه در مورد خربزه و غیره صادق است. ضمن این‌که معده و روده را دچار اختلال می‌کند. یک یا سه قاچ هندوانه یا خربزه و طالبی باندازه یک پرس استیک گوشت خوک یا گوساله صفرا را تحریک می‌کند.هندوانه و دیگر میوه‌های همین خانواده، باید تک و تنها بدون مواد غذایی دیگر خورده شود. هرگز با سایر میوه مخلوط نخورید. نفخ شکم، دل درد، کولیت موقت به همراه دارد. افراد در خربزه و طالبی شیرین یا کامبوزه، عسلی می‌تواند عامل ابتلا به بیماری قند شود.
‏Photo: .::آب هندوانه نشاط آور و ضد گرماست::.

هندوانه ویژه تقویت صفرا و ضد نقرس است. هندوانه هم میوه و هم سبزی است یعنی در واقع خواص هر دو را دارد و سرشار از بتاکاروتن و عامل ضد سرطان است.
در هر 100 گرم هندوانه 12 کالری وجود دارد، خربزه 21 کالری، بر خلاف آن‌چه در ضرب المثل ایرانی شایع است که می‌گوید فکر نان کن که خربزه آب است، این میوه چاق کننده و افراط در آن بیماری قند می‌آورد. زادگاه هندوانه تاشکند بوده که جزء ایران قدیم است.هندوانه آب میوه‌ای نشاط آور، ضد گرما، یک نوشابه فیزیولوژیک است. برای هر سنی مفید و گوارا و سازگاری دارد.95درصد وزن هندوانه آب است، اما سرشار از کلیسم و پتاسیم، فسفر، منیزیم، آهن، روی، نیکل، فلور،؛ ید و مواد قندی و تلخه است.
 به نقل از برنا ؛ طالبی، گرمگ، دستنبو، خربزه همگی هم خواص و فقط از نظر مقدار قند تفاوت دارند. تنها اختلاف این میوه‌ها در سازگاری و ذائقه و حاوی اسیدهای آلی بودن که در این میان هندوانه مقام والائی در امر تغذیه در زمان گرم سال دارد. این میوه‌ها همگی ادارآور، شستشوی اسید اوریک، تمیز کردن بافت‌های کلیه بوده که ایده آل برای بیماران نقرسی و رماتیسمی است.از آنجا که این میوه‌ها صفرا را به شدت تحریک می‌کنند نباید یک بار به مقدار زیاد خورده شود، به‌ویژه در مورد خربزه و غیره صادق است. ضمن این‌که معده و روده را دچار اختلال می‌کند. یک یا سه قاچ هندوانه یا خربزه و طالبی باندازه یک پرس استیک گوشت خوک یا گوساله صفرا را تحریک می‌کند.هندوانه و دیگر میوه‌های همین خانواده، باید تک و تنها بدون مواد غذایی دیگر خورده شود. هرگز با سایر میوه مخلوط نخورید. نفخ شکم، دل درد، کولیت موقت به همراه دارد. افراد در خربزه و طالبی شیرین یا کامبوزه، عسلی می‌تواند عامل ابتلا به بیماری قند شود.‏
نوع مطلب : ورزش و پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 12 تیر 1391 :: نویسنده : Baran
مسواک زدن دندان‌ها ظرف نیم ساعت بعد از مصرف یک وعده غذایی یا نوشیدن یک فنجان قهوه، می‌تواند آسیب جدی به دندان‌ها وارد کند.

پس از مصرف مایعات یا مواد غذایی اسیدی، این اسید می‌تواند مینای دندان و حتی لایه زیرین آن موسوم به دنتین را تخریب کند.

به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه تلگراف، اگر زمان مسواک زدن دندانها مناسب نباشد یعنی ظرف 20 دقیقه تا نیم ساعت پس از صرف غذا یا نوشیدنی‌ها، اسید موجود در مواد غذایی به سطح عمیق‌تر دندان‌ها راه پیدا می‌کند و در نتیجه خیلی سریعتر موجب پوسیدگی و تخریب دندان‌ها می‌شود.

دکتر هووارد آر.گامبل، رییس آکادمی دندانپزشکی عمومی در انگلیس تاکید کرد: اگر بلافاصله بعد از غذا خوردن، مسواک بزنید در واقع باعث می‌شوید که اسید از مینای دندان عبور کرده و به لایه‌های عمیق تر آن برسد که حاصل آن پوسیدگی سریع‌تر دندان است. به این ترتیب دندانپزشکان توصیه می‌کنند بویژه در مواردی که از مایعات اسیدی یا مواد غذایی ادویه دار استفاده می‌کنید حتما بین نیم تا یک ساعت صبر کنید و پس از آن مسواک بزنید تا بتوانید به اندازه کافی از اثرات منفی مصرف مواد اسیدی بر روی دندان‌ها جلوگیری نمایید.
نوع مطلب : ورزش و پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

نوع مطلب : سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، ورزش و پزشکی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

دوشنبه 12 تیر 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

تبلیغات های جالب ضد سیگار

عکس هایی از تبلیغات ضد سیگار

اثرات سیگار بر طبیعت فرزندان

عکس هایی از تبلیغات ضد سیگار


قاتل سلامتی

عکس هایی از تبلیغات ضد سیگار


سیگار = خودکشی

عکس هایی از تبلیغات ضد سیگار

خطرناک ترین ماده مضر برای بدن

عکس هایی از تبلیغات ضد سیگار

نوع مطلب : سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، ورزش و پزشکی، 
برچسب ها : سیگار - مضرات سیگار،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 12 تیر 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

در این گزارش قصد داریم جوانانی را به شما معرفی کنیم که به معنای واقعی کلمه پول پارو می کنند و در حالی که چند تن از آنان کمتر از ۴۰ سال دارند، پول خردشان میلیون است و با میلیارد سر و کار دارند.
جوانان ترین ثروتمندان دنیا از نگاه مجله فوربس را بشناسید:

۱٫ داستین موسکوویتز
سن:۲۵ سال

bilionare1.jpg

هم اتاقی مارک زاکربرگ در دوران دانشگاه و سومین کارمند فیس بوک، جوانترین ثروتمند دنیاست. وی که تنها ۸ روز با زاکربرگ فاصله سنی دارد، به همراه وی درس و دانشگاه در هاروارد را رها کرد و به کالیفرنیا رفت تا به همراه رفیق شفیق خود تمام وقت خود را صرف کار بر روی شبکه ای اجتماعی کند.
وی که ابتدا مسوول ارشد بخش تکنولوژی و سپس معاون زاکربرگ در فیس بوک شد، در سال ۲۰۰۸ از این شبکه اجتماعی جدا شد تا شرکت نرم افزاری آسانا را تاسیس کند.

۲٫ مارک زاکربرگ
سن: ۲۶ سال

bilionare2.jpg

این روزها نام مارک زاکربرگ مترادف پول و سرمایه شده است. شبکه اجتماعی که او بنیانش را نهاد، آنقدر قوی بود که نقش کلیدی در انقلاب های تونس، مصر، یمن و لیبی ایفا کرد. همین نقش پررنگ دلیلی کافی برای محبوبیت صدچندان و در نتیجه سرازیر شدن سرمایه به سمت فیس بوک است.
زاکربرگ بدون هیچ تردیدی و با یک محاسبه سرانگشتی ثروتمندترین جوانی این روزهاست که به لطف ابتکار و تکنولوژی مدرن به این ثروت هنگفت رسیده است.

۳٫ آلبرت وون تارن اوند تاکسیز
سن: ۲۷ سال

bilionare3.jpg

این جوان آلمانی تنها ۸ سال داشت که سر از فهرست ثروتمندترین های فوربس درآورد، اما به صورت رسمی در سال ۲۰۰۱ و همزمان با تولد ۱۸ سالگی اش صاحب ارثی هنگفت شد. ثروتی که وی صاحبش شد، شامل املاک و مستغلات، شرکت هنری-فناوری به علاوه ۳۰ هزار هکتار جنگل در آلمان است.

۴٫ اسکات دانکان
سن: ۲۸ سال

bilionare4.jpg

وی که پسر مرحوم دن دانکان است، پس از مرگ پدر کنترل امپراطوری یکی از خط لوله های نفت در آمریکا به ارزش ۱۲/۴ میلیارد دلار را به عهده گرفت. وی در کودکی با فقر بزرگ شد، اما امرزو صاحب بیش از ۴۹ هزار مایل خط لوله در آمریکاست.

۵٫ ادواردو ساورین
سن: ۲۹ سال

bilionare5.jpg

از جمله همراهان زاکربرگ در فیس بوک بود که صاحب ۳۰% سهام این شرکت شد، اما خیلی زود رابطه آنها با شکایت زاکربرگ از ساورین بهم خورد و این جوان آمریکایی هم اکنون تنها صاحب ۲% از سهام فیس بوک است که البته چون سهام متعلق به فیس بوک است، حتی ۱% آنهم هم مبلغی قابل توجه به شمار می آید.

نوع مطلب : ورزش و پزشکی، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها : پول - ثروتمندان،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 12 تیر 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

عکس های زیبا از علی دایی و دخترش نورا

نوع مطلب : ورزش و پزشکی، سرگرمی(اس ام اس،معما بازی ،دانلود،معرفی سایت)، 
برچسب ها : دایی و دخترش،
لینک های مرتبط :

دوشنبه 12 تیر 1391 :: نویسنده : dokhtare tanha

محققان هندی دریافتند «ماده تی فلاوین ۲» که تنها در چای سیاه وجود دارد باعث کشته‎شدن سلول‌های سرطانی می‌شود.

 

محققان هندی اعلام کردند، خوردن مداوم و روزانه چای سیاه می‌تواند خطر پیشرفت بیماری سرطان را کم کند.

به گزارش تایمز ایندیا (Times of India)، تحقیقات محققان هندی نشان داده چای سبز و سیاه دارای آنتی اکسیدان‌هایی است که می‌تواند با توده مولکول‌ها و سلول‌های مضر مبارزه کند.

بر اساس این گزارش، نوشیدن ۲ فنجان چای به اندازه خوردن ۲ عدد سیب یا خوردن ۵ تکه سبزی دارای آنتی اکسیدان است.

محققان هندی طی ۲ تحقیق بر روی مواد تشکیل دهنده چای دریافتند «ماده تی فلاوین ۲» که تنها در چای سیاه وجود دارد باعث کشته‎شدن سلول‌های سرطانی می‌شود.

در دومین تحقیق، محققان هندی به سنجش عملکرد اثر «پلی فنل» موجود در چای سیاه و چای سبز در پیشرفت سرطان سینه در موش‌های ماده پرداختند و دریافتند که
هر ۲ چای به طور خاص، شمار تومورهای سینه را در موش‌ها به ترتیب ۷۷ درصد و ۹۲ درصد کاهش داده و رشد آن‌ها را کم کرده است.

به گفته محققان مطالعات جدید دیگری لازم است تا اثر چای را در درمان سرطان انسان بسنجند.

نوع مطلب : ورزش و پزشکی، 
برچسب ها : چای - سرطان،
لینک های مرتبط :( کل صفحات : 14 )    ...   3   4   5   6   7   8   9   ...   
درباره وبلاگ


سلام به همه دوستان عزیز این وبلاگ وب گروهی کار بچه های یه کلاس از مدرسه تیزهوشان فرزانگان بود! حالا دیگه کنکورو دادیم و همه دور افتادن ازهم! من, باران, بازم اومدم که بنویسم! امیدوارم با نظرای خوبتون همراهی کنید!

مدیر وبلاگ : me
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

كد موسیقی برای وبلاگ

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو